x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ NỮ NHẬT HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Nhật

FT    1 - 3 Nittaidai FIELDS (W)  vs Nippatsu Yokohama Nữ  1/4 : 00.910.91   2 1/2-0.950.75      
FT    0 - 1 Yamato Sylphid Nữ  vs NGU Loverledge Nữ                 
FT    0 - 0 Iga Kunoichi Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ  0 : 1/40.850.97   2 1/40.820.98      
FT    1 - 1 Orca Kamogawa Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    3 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    2 - 1 Gunma W. Star Nữ  vs Shizuoka SSU(W)  0 : 00.80-0.98   2 1/2-0.990.79      
FT    0 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs Gunma W. Star Nữ  0 : 1 1/41.000.82   2 3/40.960.84      
FT    1 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ  0 : 1 1/20.821.00   3 1/41.000.80      
FT    1 - 2 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  0 : 1/40.79-0.97   2 1/20.880.92      
FT    3 - 2 NGU Loverledge Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    1 - 3 Shizuoka SSU(W)  vs Ehime FC Nữ                 
FT    1 - 0 Nittaidai FIELDS (W)  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    2 - 1 Setagaya Sfida Nữ  vs NGU Loverledge Nữ                 
FT    2 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Shizuoka SSU(W)                 
FT    1 - 0 Orca Kamogawa Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    0 - 0 Iga Kunoichi Nữ  vs AS Harima Albion Nữ                 
FT    1 - 5 Yamato Sylphid Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  1/2 : 00.81-0.99   2 1/20.830.97      
FT    1 - 1 Ehime FC Nữ  vs Gunma W. Star Nữ  0 : 1/4-0.930.75   2 1/41.000.80      
FT    5 - 0 Orca Kamogawa Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ                 
FT    2 - 2 AS Harima Albion Nữ  vs NGU Loverledge Nữ                 
FT    2 - 2 Gunma W. Star Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ                 
FT    1 - 0 Shizuoka SSU(W)  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    1 - 1 Ehime FC Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    0 - 2 Nittaidai FIELDS (W)  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    3 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1/40.77-0.95   2 1/20.810.99      
FT    2 - 1 Iga Kunoichi Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  0 : 10.821.00   2 1/20.830.97      
FT    3 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs Gunma W. Star Nữ  1/4 : 00.880.94   2 1/40.801.00      
FT    0 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1/20.821.00   2 1/20.920.88      
FT    2 - 1 Yamato Sylphid Nữ  vs Shizuoka SSU(W)  1/4 : 00.870.95   2 3/40.840.96      
FT    2 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    0 - 1 Orca Kamogawa Nữ  vs NGU Loverledge Nữ  0 : 1/20.920.90   2 1/40.930.87      
FT    3 - 0 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ  1/2 : 00.65-0.85   2 1/20.920.88      
FT    1 - 2 Nittaidai FIELDS (W)  vs AS Harima Albion Nữ                 
FT    0 - 0 Shizuoka SSU(W)  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    3 - 1 Gunma W. Star Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ                 
FT    1 - 0 Ehime FC Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    1 - 1 Setagaya Sfida Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1 1/40.970.85   2 3/40.900.90      
FT    1 - 1 Iga Kunoichi Nữ  vs Gunma W. Star Nữ  0 : 1 3/40.78-0.96   30.860.94      
FT    0 - 2 AS Harima Albion Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
FT    2 - 2 Yamato Sylphid Nữ  vs Ehime FC Nữ  0 : 00.78-0.96   2 1/40.73-0.93      
FT    1 - 2 Sperenza Osaka Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ  3/4 : 00.900.86   2 1/20.900.86      
FT    6 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs Shizuoka SSU(W)  0 : 00.840.92   2 1/40.790.97      
FT    1 - 1 Orca Kamogawa Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1/20.60-0.86   2 1/20.950.81      
FT    0 - 2 Ehime FC Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ  1 1/4 : 00.761.00   2 3/40.800.96      
FT    3 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ  0 : 10.790.97   2 1/20.73-0.97      
FT    1 - 3 Sperenza Osaka Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    0 - 2 Gunma W. Star Nữ  vs NGU Loverledge Nữ  1/4 : 00.75-0.99   2 1/40.71-0.94      
FT    1 - 2 Shizuoka SSU(W)  vs AS Harima Albion Nữ  1/2 : 00.860.84   2 3/40.860.84      
FT    2 - 3 Setagaya Sfida Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo