x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ WORLD CUP FUTSAL 2021 HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả World Cup Futsal 2021

FT    1 - 2 Argentina Futsal  vs B.D.Nha Futsal  0 : 1 1/2-0.690.35   5 1/2-0.710.36      
FT    4 - 2 Brazil Futsal  vs Kazakhstan Futsal  0 : 1 1/2-0.780.54   5 1/2-0.810.55      
FT    1 - 1 B.D.Nha Futsal  vs Kazakhstan Futsal  0 : 1/20.850.95   5 1/2-0.810.52      
FT    1 - 2 Brazil Futsal  vs Argentina Futsal  0 : 1/20.950.87   5 1/2-0.790.50      
FT    2 - 3 Iran Futsal  vs Kazakhstan Futsal  0 : 00.860.96   5 1/20.840.94      
FT    2 - 4 T.B.Nha Futsal  vs B.D.Nha Futsal  0 : 1 1/2-0.660.46   5 1/2-0.880.64      
FT    1 - 1 Nga Futsal  vs Argentina Futsal  0 : 00.880.92   5 1/20.940.84      
FT    0 - 1 Ma Rốc Futsal  vs Brazil Futsal  2 1/2 : 0-0.920.71   6 1/20.980.78      
FT    5 - 2 T.B.Nha Futsal  vs Séc Futsal  0 : 2 1/20.801.00   5 1/20.70-0.93      
FT    2 - 2 B.D.Nha Futsal  vs Serbia Futsal  0 : 1 1/2-0.910.70   5 1/20.74-0.98      
FT    8 - 9 Uzbekistan Futsal  vs Iran Futsal  2 1/2 : 00.850.95   6 1/2-0.900.65      
FT    4 - 2 Brazil Futsal  vs Nhật Bản Futsal  0 : 30.76-0.94   6 1/20.880.88      
FT    6 - 1 Argentina Futsal  vs Paraguay Futsal  0 : 2 1/2-0.850.65   5 1/2-0.910.68      
FT    7 - 0 Kazakhstan Futsal  vs Thái Lan Futsal  0 : 2 1/2-0.810.57   5 1/21.000.76      
FT    2 - 3 Venezuela Futsal  vs Ma Rốc Futsal  1 : 00.950.85   4 1/20.910.85      
FT    3 - 2 Nga Futsal  vs Việt Nam Futsal  0 : 51.000.80   6 1/20.860.90      
FT    0 - 7 Mỹ Futsal  vs Serbia Futsal                 
FT    1 - 2 Iran Futsal  vs Argentina Futsal  1 : 00.950.85   5 1/20.870.91      
FT    1 - 2 Nhật Bản Futsal  vs Paraguay Futsal  0 : 3/41.000.82   5 1/20.900.88      
FT    4 - 1 T.B.Nha Futsal  vs Angola Futsal                 
FT    4 - 9 Solomon Islands Futsal  vs Thái Lan Futsal                 
FT    3 - 3 B.D.Nha Futsal  vs Ma Rốc Futsal  0 : 1 1/20.68-0.89   5 1/20.950.83      
FT    1 - 1 Séc Futsal  vs Việt Nam Futsal  0 : 20.76-0.96   5 1/20.800.96      
FT    5 - 1 Brazil Futsal  vs Panama Futsal                 
FT    2 - 6 Lithuania Futsal  vs Costa Rica Futsal  0 : 00.850.95   5 1/2-0.940.70      
FT    1 - 1 Venezuela Futsal  vs Kazakhstan Futsal  3 : 00.79-0.99   5 1/2-0.870.61      
FT    1 - 4 Guatemala Futsal  vs Nga Futsal                 
FT    1 - 2 Ai Cập Futsal  vs Uzbekistan Futsal  0 : 0-0.850.64   5 1/20.74-0.98      
FT    1 - 4 Angola Futsal  vs Paraguay Futsal  2 1/2 : 0-0.880.67   6 1/20.800.96      
FT    4 - 2 Argentina Futsal  vs Serbia Futsal  0 : 2 1/20.76-0.94   5 1/20.910.85      
FT    4 - 2 Iran Futsal  vs Mỹ Futsal                 
FT    4 - 2 T.B.Nha Futsal  vs Nhật Bản Futsal  0 : 2 1/20.65-0.87   5 1/20.71-0.95      
FT    1 - 1 Thái Lan Futsal  vs Ma Rốc Futsal  0 : 00.810.99   5 1/20.920.86      
FT    4 - 0 Brazil Futsal  vs Séc Futsal                 
FT    2 - 3 Panama Futsal  vs Việt Nam Futsal  0 : 00.840.96   5 1/20.980.78      
FT    0 - 7 Solomon Islands Futsal  vs B.D.Nha Futsal                 
FT    0 - 3 Lithuania Futsal  vs Kazakhstan Futsal                 
FT    2 - 4 Uzbekistan Futsal  vs Nga Futsal  5 : 0-0.910.70   6 1/20.50-0.79      
FT    0 - 1 Costa Rica Futsal  vs Venezuela Futsal  1 1/2 : 00.990.83   5 1/20.820.94      
FT    6 - 3 Ai Cập Futsal  vs Guatemala Futsal  0 : 0-0.930.73   6 1/20.970.79      
FT    4 - 8 Angola Futsal  vs Nhật Bản Futsal  2 1/2 : 0-0.940.74   5 1/20.70-0.94      
FT    11 - 0 Argentina Futsal  vs Mỹ Futsal                 
FT    0 - 4 Paraguay Futsal  vs T.B.Nha Futsal  2 1/2 : 0-0.870.65   5 1/20.880.88      
FT    2 - 3 Serbia Futsal  vs Iran Futsal  1 1/2 : 0-0.880.68   5 1/20.59-0.84      
FT    1 - 4 Thái Lan Futsal  vs B.D.Nha Futsal  2 : 0-0.830.59   5 1/20.72-0.96      
FT    1 - 9 Việt Nam Futsal  vs Brazil Futsal                 
FT    6 - 0 Ma Rốc Futsal  vs Solomon Islands Futsal                 
FT    1 - 5 Panama Futsal  vs Séc Futsal                 
FT    1 - 2 Lithuania Futsal  vs Venezuela Futsal  1 1/2 : 00.58-0.82   5 1/20.69-0.92      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo