x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG BẮC AI LEN HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Bắc Ai Len

FT    2 - 1 Annagh United  vs Dungannon Swi.  1 1/4 : 0-0.940.76   2 3/40.75-0.95      
FT    2 - 0 Glentoran  vs Cliftonville                 
FT    5 - 0 Glentoran  vs Glenavon  0 : 1 1/20.840.86   30.740.96      
FT    2 - 1 Cliftonville  vs Coleraine  0 : 1/40.920.78   2 1/20.65-0.95      
FT    3 - 0 Coleraine  vs Larne  1/4 : 00.870.83   2 1/40.860.84      
FT    1 - 2 Crusaders Belfast  vs Glentoran  1/2 : 0-0.910.60   2 1/20.800.90      
FT    2 - 1 Dungannon Swi.  vs Newry City  1 : 0-0.850.52   2 3/40.701.00      
FT    0 - 0 Glenavon  vs Portadown FC  0 : 1/2-0.950.65   2 3/40.830.87      
FT    1 - 0 Ballymena Utd  vs Carrick Rangers  0 : 1/40.950.75   2 1/20.760.94      
FT    0 - 2 Cliftonville  vs Linfield  1/4 : 00.920.78   2 1/20.760.94      
FT    3 - 2 Dungannon Swi.  vs Portadown FC  0 : 1/40.920.78   2 1/20.840.86      
FT    3 - 0 Glentoran  vs Coleraine  0 : 3/40.810.89   2 1/40.810.89      
FT    2 - 2 Newry City  vs Ballymena Utd  0 : 00.850.85   2 1/20.770.93      
FT    1 - 3 Carrick Rangers  vs Glenavon  1/4 : 00.730.97   2 1/20.830.87      
FT    3 - 3 Cliftonville  vs Crusaders Belfast  0 : 00.880.82   2 1/20.930.77      
FT    1 - 1 Larne  vs Linfield  0 : 00.720.98   20.900.80      
FT    0 - 1 Newry City  vs Glenavon  1/2 : 00.800.90   2 1/20.780.92      
FT    3 - 1 Portadown FC  vs Carrick Rangers  0 : 00.960.74   2 1/20.850.85      
FT    2 - 0 Ballymena Utd  vs Dungannon Swi.  0 : 1/40.900.80   2 1/40.740.96      
FT    0 - 1 Coleraine  vs Linfield  1/2 : 00.760.94   2 1/40.910.79      
FT    3 - 0 Glentoran  vs Cliftonville  0 : 1/20.970.73   2 1/20.950.75      
FT    0 - 2 Crusaders Belfast  vs Larne  1/4 : 00.720.98   1 3/40.701.00      
FT    1 - 1 Linfield  vs Glentoran  0 : 1/20.870.83   2 1/40.920.78      
FT    0 - 1 Portadown FC  vs Newry City  0 : 1/20.920.78   2 1/20.830.87      
FT    2 - 0 Carrick Rangers  vs Dungannon Swi.  0 : 1/20.750.95   2 1/20.890.81      
FT    0 - 2 Cliftonville  vs Larne  1/2 : 00.66-0.96   20.820.88      
FT    3 - 1 Crusaders Belfast  vs Coleraine  0 : 1/20.870.83   2 1/40.790.91      
FT    3 - 2 Glenavon  vs Ballymena Utd  0 : 10.960.74   2 1/40.740.96      
FT    2 - 2 Cliftonville  vs Coleraine  0 : 1/40.930.77   2 1/40.870.83      
FT    1 - 0 Portadown FC  vs Ballymena Utd  0 : 1/40.960.74   2 1/40.830.87      
FT    2 - 0 Larne  vs Glentoran  0 : 1/40.730.97   2-0.930.62      
FT    0 - 2 Carrick Rangers  vs Newry City  0 : 1-0.990.69   2 1/20.790.91      
FT    1 - 1 Glenavon  vs Dungannon Swi.  0 : 10.920.78   2 1/20.800.90      
FT    0 - 0 Linfield  vs Crusaders Belfast  0 : 1/20.960.74   2 1/40.750.95      
FT    0 - 1 Ballymena Utd  vs Glenavon  1/4 : 00.940.76   2 1/20.830.87      
FT    5 - 1 Glentoran  vs Portadown FC                 
FT    0 - 0 Coleraine  vs Larne  1/4 : 00.860.84   1 3/40.710.99      
FT    1 - 2 Newry City  vs Cliftonville  1 1/2 : 00.890.81   30.730.97      
FT    3 - 0 Crusaders Belfast  vs Carrick Rangers  0 : 1 1/20.750.95   30.940.76      
FT    0 - 5 Dungannon Swi.  vs Linfield  1 3/4 : 00.950.75   30.960.74      
FT    2 - 2 Portadown FC  vs Crusaders Belfast  1 1/2 : 00.770.93   2 3/40.810.89      
FT    1 - 2 Cliftonville  vs Dungannon Swi.  0 : 2 1/40.960.74   30.820.88      
FT    7 - 0 Linfield  vs Newry City  0 : 2 1/40.69-0.99   30.760.94      
FT    2 - 1 Glenavon  vs Coleraine  1/2 : 00.920.78   2 1/20.940.76      
FT    0 - 4 Carrick Rangers  vs Glentoran  1 1/4 : 00.710.99   2 1/20.810.89      
FT    1 - 0 Larne  vs Ballymena Utd  0 : 1 3/40.810.89   2 3/40.880.82      
FT    1 - 0 Glentoran  vs Ballymena Utd  0 : 1 3/40.780.92   2 3/40.840.86      
FT    2 - 2 Crusaders Belfast  vs Cliftonville  0 : 1/20.780.92   2 1/40.940.76      
FT    3 - 4 Newry City  vs Portadown FC  0 : 1/2-0.910.60   2 1/20.880.82      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo