x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG ARẬP XEUT HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Arập Xeut

FT    0 - 2 Al Adalah  vs Al Ettifaq  0 : 3/40.82-0.94   2 3/40.84-0.98      
FT    3 - 0 Al Nassr (KSA)  vs Al Fateh  0 : 1 3/40.990.89   40.970.89      
FT    3 - 1 Al Taawon (KSA)  vs Al Baten  0 : 1 1/20.990.89   3 3/40.861.00      
FT    3 - 1 Al Khaleej(KSA)  vs Abha  0 : 1 1/20.990.89   30.910.95      
FT    0 - 1 Al Wehda (KSA)  vs Al Feiha  1 1/4 : 00.86-0.98   3-0.960.82      
FT    2 - 0 Al Ittihad (KSA)  vs Al Tai  0 : 1 1/20.980.90   3 1/20.890.97      
FT    3 - 2 Al Hilal  vs Al Raed  0 : 20.920.96   40.930.93      
FT    1 - 4 Dhamak  vs Al Shabab (KSA)  1 : 0-0.980.86   30.85-0.99      
FT    0 - 3 Al Feiha  vs Al Ittihad (KSA)  1 : 00.910.97   2 3/4-0.980.84      
FT    1 - 1 Al Ettifaq  vs Al Nassr (KSA)  1 1/2 : 0-0.980.86   30.990.87      
FT    2 - 2 Al Baten  vs Al Adalah  1/2 : 01.000.88   30.990.87      
FT    1 - 2 Al Tai  vs Al Wehda (KSA)  0 : 1/40.970.91   2 3/40.940.92      
FT    0 - 3 Abha  vs Al Hilal  1 1/4 : 00.990.89   3 1/40.950.91      
FT    0 - 3 Al Shabab (KSA)  vs Al Taawon (KSA)  0 : 1-0.990.87   3 1/20.960.90      
FT    1 - 1 Al Fateh  vs Dhamak  0 : 1/40.87-0.99   30.910.95      
FT    0 - 0 Al Raed  vs Al Khaleej(KSA)  0 : 0-0.970.85   2 3/40.870.99      
FT    1 - 0 Al Ittihad (KSA)  vs Al Baten  0 : 2 1/40.950.93   3 1/20.990.87      
FT    3 - 2 Al Nassr (KSA)  vs Al Shabab (KSA)  0 : 3/4-0.980.86   30.930.93      
FT    2 - 0 Al Adalah  vs Al Hilal  1 : 01.000.88   3 1/40.980.88      
FT    2 - 1 Al Taawon (KSA)  vs Al Tai  0 : 3/40.950.93   3 1/4-0.990.85      
FT    1 - 4 Al Wehda (KSA)  vs Al Khaleej(KSA)  0 : 1/40.910.97   2 1/20.910.95      
FT    1 - 1 Al Feiha  vs Al Raed  0 : 1/20.84-0.96   2 3/40.82-0.96      
FT    1 - 0 Dhamak  vs Abha  0 : 1/40.960.92   2 1/20.83-0.97      
FT    0 - 4 Al Ettifaq  vs Al Fateh  1/4 : 00.900.98   2 3/40.85-0.99      
FT    0 - 1 Dhamak  vs Al Hilal  1 1/4 : 0-0.970.85   30.85-0.99      
FT    2 - 1 Abha  vs Al Ettifaq  0 : 01.000.88   2 3/4-0.970.83      
FT    0 - 1 Al Shabab (KSA)  vs Al Wehda (KSA)  0 : 1 1/20.940.94   3 1/21.000.86      
FT    2 - 2 Al Hilal  vs Al Ittihad (KSA)  0 : 01.000.88   2 3/40.82-0.96      
FT    0 - 2 Al Tai  vs Al Nassr (KSA)  1 3/4 : 00.900.98   3 1/20.900.96      
FT    2 - 4 Al Fateh  vs Al Adalah  0 : 3/40.900.98   30.910.95      
FT    0 - 2 Al Khaleej(KSA)  vs Al Taawon (KSA)  0 : 0-0.950.83   2 3/40.920.94      
FT    0 - 0 Al Baten  vs Al Feiha  0 : 1/40.920.96   2 3/40.82-0.96      
FT    5 - 0 Al Raed  vs Dhamak  0 : 1/4-0.940.82   2 3/40.84-0.98      
FT    1 - 0 Al Ettifaq  vs Al Shabab (KSA)  1 : 0-0.990.87   30.970.89      
FT    4 - 3 Al Baten  vs Al Tai  1/2 : 00.881.00   3 1/41.000.86      
FT    3 - 0 Al Feiha  vs Al Fateh  1/4 : 00.80-0.93   2 3/40.990.87      
FT    2 - 1 Al Taawon (KSA)  vs Al Raed  0 : 3/40.84-0.96   30.940.92      
FT    4 - 0 Al Ittihad (KSA)  vs Abha  0 : 20.84-0.96   3 1/2-0.940.80      
FT    1 - 1 Al Nassr (KSA)  vs Al Khaleej(KSA)  0 : 20.950.93   30.83-0.97      
FT    1 - 2 Al Adalah  vs Al Wehda (KSA)  0 : 00.940.94   2 1/20.950.91      
FT    0 - 2 Al Wehda (KSA)  vs Dhamak  0 : 1/4-0.990.87   2 1/20.980.88      
FT    1 - 0 Al Shabab (KSA)  vs Al Fateh  0 : 3/40.910.97   3 1/4-0.950.81      
FT    2 - 1 Al Taawon (KSA)  vs Al Ittihad (KSA)  1 : 00.83-0.95   2 3/40.940.92      
FT    2 - 1 Al Khaleej(KSA)  vs Al Ettifaq  0 : 1/40.980.90   2 1/20.970.89      
FT    2 - 1 Al Tai  vs Al Feiha  0 : 00.900.98   2 1/20.870.99      
FT    3 - 1 Al Raed  vs Al Baten  0 : 1/21.000.88   2 1/20.930.93      
FT    1 - 0 Abha  vs Al Adalah  0 : 00.990.89   2 3/40.84-0.98      
FT    0 - 3 Al Feiha  vs Al Khaleej(KSA)  0 : 1/40.84-0.96   2 1/40.910.95      
FT    4 - 0 Al Nassr (KSA)  vs Al Raed  0 : 20.86-0.98   3 1/2-0.970.83      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo