x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ NỮ AUSTRALIA HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Australia

FT    0 - 4 Western United Nữ  vs Sydney FC Nữ  1 1/4 : 00.78-0.93   2 3/40.80-0.96      
FT    1 - 0 Sydney FC Nữ  vs Melb. Victory Nữ  0 : 1 1/40.80-0.94   30.70-0.88      
FT    0 - 1 Sydney FC Nữ  vs Western United Nữ  0 : 1 1/4-0.990.85   30.980.86      
FT    3 - 3 Melbourne City Nữ  vs Melb. Victory Nữ  0 : 1/40.890.93   30.82-0.98      
FT    3 - 3 Melbourne City Nữ  vs Canberra Utd Nữ  0 : 1/20.70-0.86   30.68-0.86      
FT    4 - 0 Sydney FC Nữ  vs Newcastle Jets Nữ  0 : 2 1/20.77-0.92   3 3/40.70-0.88      
FT    0 - 1 Brisbane Roar Nữ  vs Perth Glory Nữ  1/4 : 00.80-0.98   2 3/40.801.00      
FT    2 - 1 Western United Nữ  vs WS Wanderers Nữ  0 : 3/40.970.85   2 1/20.830.97      
FT    2 - 2 Wellington Phoenix Nữ  vs Melb. Victory Nữ  1/2 : 00.990.87   2 3/40.83-0.99      
FT    4 - 2 Sydney FC Nữ  vs Perth Glory Nữ  0 : 1 3/40.85-0.99   3 3/40.890.95      
FT    1 - 3 Adelaide Utd Nữ  vs Wellington Phoenix Nữ  0 : 10.900.96   30.841.00      
FT    4 - 3 Perth Glory Nữ  vs Melbourne City Nữ  3/4 : 0-0.950.81   3-0.970.81      
FT    1 - 1 Melb. Victory Nữ  vs Brisbane Roar Nữ  0 : 1 1/40.890.97   2 3/40.70-0.88      
FT    3 - 0 Sydney FC Nữ  vs Adelaide Utd Nữ  0 : 1 3/40.990.83   30.860.94      
FT    3 - 2 Newcastle Jets Nữ  vs Wellington Phoenix Nữ  0 : 00.910.91   2 3/40.72-0.93      
FT    0 - 3 Western United Nữ  vs Canberra Utd Nữ  0 : 1-0.930.75   30.910.89      
FT    3 - 1 WS Wanderers Nữ  vs Brisbane Roar Nữ  0 : 1/40.850.97   2 3/40.860.94      
FT    1 - 1 Canberra Utd Nữ  vs Melb. Victory Nữ  0 : 00.910.91   30.68-0.86      
FT    0 - 1 Wellington Phoenix Nữ  vs Perth Glory Nữ  1/4 : 00.69-0.85   2 3/40.73-0.90      
FT    1 - 1 Melbourne City Nữ  vs Sydney FC Nữ                 
FT    2 - 2 Adelaide Utd Nữ  vs Newcastle Jets Nữ  0 : 10.85-0.99   30.81-0.97      
FT    2 - 0 Melb. Victory Nữ  vs Melbourne City Nữ  1/4 : 00.83-0.97   30.940.90      
FT    1 - 1 WS Wanderers Nữ  vs Canberra Utd Nữ  0 : 0-0.930.78   3-0.920.75      
FT    2 - 0 Brisbane Roar Nữ  vs Western United Nữ  3/4 : 00.880.98   2 3/40.83-0.99      
FT    2 - 1 Adelaide Utd Nữ  vs Perth Glory Nữ  0 : 00.81-0.95   3-0.920.75      
FT    0 - 1 Sydney FC Nữ  vs Wellington Phoenix Nữ  0 : 20.67-0.81   3 1/40.72-0.88      
FT    1 - 1 Perth Glory Nữ  vs WS Wanderers Nữ  0 : 3/41.000.86   2 3/40.80-0.96      
FT    3 - 0 Sydney FC Nữ  vs Western United Nữ  0 : 3/40.78-0.93   30.930.91      
FT    1 - 1 Wellington Phoenix Nữ  vs Brisbane Roar Nữ  1/2 : 00.70-0.86   31.000.84      
FT    0 - 4 Newcastle Jets Nữ  vs Melbourne City Nữ  1 1/2 : 0-0.860.70   3 1/40.78-0.94      
FT    4 - 2 Canberra Utd Nữ  vs Adelaide Utd Nữ  0 : 1/40.76-0.91   30.960.88      
FT    2 - 2 Melb. Victory Nữ  vs Adelaide Utd Nữ  0 : 1/21.000.86   3-0.940.78      
FT    0 - 6 Newcastle Jets Nữ  vs Western United Nữ  1 : 00.85-0.99   3 1/40.890.95      
FT    0 - 1 Wellington Phoenix Nữ  vs Sydney FC Nữ  2 : 00.880.98   3 1/40.70-0.86      
FT    2 - 0 Perth Glory Nữ  vs Brisbane Roar Nữ  0 : 1/4-0.930.78   30.960.88      
FT    3 - 0 Canberra Utd Nữ  vs WS Wanderers Nữ  0 : 3/4-0.980.74   3-0.990.83      
FT    4 - 0 Perth Glory Nữ  vs Newcastle Jets Nữ  0 : 1/40.85-0.99   2 3/40.850.99      
FT    1 - 0 WS Wanderers Nữ  vs Wellington Phoenix Nữ  0 : 1-0.880.73   2 3/40.860.98      
FT    2 - 1 Canberra Utd Nữ  vs Sydney FC Nữ  1 1/4 : 0-0.900.75   3 1/40.65-0.84      
FT    1 - 1 Brisbane Roar Nữ  vs Melb. Victory Nữ  3/4 : 00.80-0.94   30.78-0.94      
FT    2 - 1 Western United Nữ  vs Melbourne City Nữ  1/2 : 00.910.95   30.940.90      
FT    0 - 2 Western United Nữ  vs Newcastle Jets Nữ                 
FT    0 - 1 Adelaide Utd Nữ  vs Brisbane Roar Nữ  0 : 1/2-0.880.72   31.000.84      
FT    0 - 3 Newcastle Jets Nữ  vs Canberra Utd Nữ  1/4 : 00.84-0.98   3 1/20.940.90      
FT    2 - 1 Melb. Victory Nữ  vs WS Wanderers Nữ  0 : 3/40.85-0.99   2 3/4-0.980.82      
FT    1 - 3 Western United Nữ  vs Perth Glory Nữ  0 : 1 1/2-0.930.78   3 1/4-0.980.82      
FT    3 - 0 Sydney FC Nữ  vs Melbourne City Nữ  0 : 11.000.86   30.940.90      
FT    1 - 0 Melbourne City Nữ  vs Adelaide Utd Nữ  0 : 10.79-0.93   2 1/20.960.88      
FT    3 - 3 Brisbane Roar Nữ  vs Wellington Phoenix Nữ  0 : 10.890.97   3-0.930.77      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo