x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BRAZIL MINEIRO HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Mineiro

FT    2 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs America/MG  0 : 3/40.900.80   2 1/20.950.75      
09/04  Hoãn Democrata FC-SL/MG  vs Patrocinense/MG                 
09/04  Hoãn Villa Nova/MG  vs Tombense FC/MG                 
FT    2 - 0 Caldense/MG  vs Democrata FC-SL/MG                 
FT    3 - 2 Tombense FC/MG  vs Villa Nova/MG                 
FT    2 - 3 America/MG  vs Atl. Mineiro/MG                 
02/04  Hoãn Caldense/MG  vs Democrata FC-SL/MG                 
FT    1 - 2 Villa Nova/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 00.860.84   2 1/40.840.86      
FT    1 - 0 Patrocinense/MG  vs Caldense/MG  0 : 00.730.97   2 1/40.990.71      
FT    1 - 1 Caldense/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1/40.701.00   2 1/2-0.970.67      
FT    2 - 1 America/MG  vs Cruzeiro/MG  0 : 00.930.77   2 1/20.960.74      
FT    2 - 0 Villa Nova/MG  vs Democrata FC-SL/MG  0 : 1/40.840.86   20.900.80      
FT    0 - 0 Tombense FC/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/20.950.75   2 1/41.000.70      
FT    1 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1 3/41.000.70   2 1/20.810.89      
FT    0 - 2 Democrata FC-SL/MG  vs Villa Nova/MG                 
FT    1 - 0 Athletic Club/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1 : 00.760.94   2 1/40.840.86      
FT    2 - 2 Pouso Alegre/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 1/40.940.76   20.740.96      
FT    0 - 2 Cruzeiro/MG  vs America/MG  0 : 1/40.950.75   2 1/40.990.71      
FT    1 - 1 Cruzeiro/MG  vs Democrata FC-SL/MG                 
FT    1 - 1 Pouso Alegre/MG  vs Caldense/MG                 
FT    2 - 0 Athletic Club/MG  vs Ipatinga/MG                 
FT    1 - 0 Villa Nova/MG  vs Patrocinense/MG                 
FT    3 - 1 America/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 3/40.740.96   2 1/40.740.96      
FT    0 - 3 Democrata-GV/MG  vs Atl. Mineiro/MG                 
FT    2 - 1 Ipatinga/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1/40.950.75   2 1/40.860.84      
FT    3 - 0 Tombense FC/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 1/20.850.85   2 1/40.920.78      
FT    1 - 1 Ipatinga/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/40.920.78   2 1/40.990.71      
FT    1 - 1 Patrocinense/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1/40.920.78   20.740.96      
FT    1 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs America/MG  0 : 1/21.000.70   20.810.89      
FT    1 - 2 Democrata FC-SL/MG  vs Athletic Club/MG  1/4 : 00.760.94   20.940.76      
FT    1 - 2 Caldense/MG  vs Cruzeiro/MG  1 : 00.900.80   2 1/40.790.91      
FT    3 - 2 Villa Nova/MG  vs Ipatinga/MG                 
FT    1 - 0 Democrata-GV/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 00.780.92   20.920.78      
FT    0 - 4 Villa Nova/MG  vs Cruzeiro/MG  1 : 00.970.73   2 1/40.740.96      
FT    2 - 2 Tombense FC/MG  vs Democrata FC-SL/MG  0 : 10.940.76   2 1/40.870.83      
FT    2 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 20.60-0.91   2 3/40.60-0.91      
FT    1 - 1 Ipatinga/MG  vs America/MG  1 : 00.840.86   2 1/40.750.95      
FT    3 - 2 Athletic Club/MG  vs Caldense/MG  0 : 3/40.61-0.92   20.740.96      
FT    1 - 1 Cruzeiro/MG  vs Atl. Mineiro/MG  3/4 : 00.740.96   2 1/40.910.79      
FT    1 - 1 Pouso Alegre/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 1/41.000.70   20.701.00      
FT    2 - 2 Democrata FC-SL/MG  vs Ipatinga/MG  0 : 1/40.880.82   2-0.930.62      
FT    1 - 0 Patrocinense/MG  vs Athletic Club/MG  1/2 : 00.790.91   20.68-0.98      
FT    2 - 1 America/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1 1/20.920.78   2 1/20.870.83      
FT    2 - 1 Caldense/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 1/40.760.94   20.710.99      
FT    1 - 1 Villa Nova/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1/40.990.71   20.920.78      
FT    0 - 1 Caldense/MG  vs Ipatinga/MG  0 : 1/20.940.76   20.770.93      
FT    1 - 2 Patrocinense/MG  vs Tombense FC/MG  1/4 : 00.870.83   20.710.99      
FT    3 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Democrata FC-SL/MG  0 : 2 1/40.870.83   30.990.71      
FT    0 - 1 Cruzeiro/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1 1/20.730.97   2 3/40.860.84      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo