x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BRAZIL CARIOCA HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Carioca

FT    1 - 0 Flamengo/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 1 3/40.701.00   2 3/40.810.89      
FT    2 - 0 Botafogo/RJ  vs Boavista/RJ  0 : 1 1/20.940.76   2 1/20.701.00      
FT    0 - 3 Nova Iguacu/RJ  vs Flamengo/RJ  1 1/2 : 01.000.70   2 1/20.830.87      
FT    2 - 1 Botafogo/RJ  vs Sampaio Correa/RJ  0 : 1 1/20.900.80   2 3/40.950.75      
FT    1 - 0 Nova Iguacu/RJ  vs Vasco DG/RJ  1 : 00.870.83   2 3/40.890.81      
FT    0 - 0 Flamengo/RJ  vs Fluminense/RJ  0 : 3/40.790.91   2 1/40.770.93      
FT    3 - 2 Boavista/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 00.800.90   2 1/40.950.75      
FT    1 - 1 Vasco DG/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 1 1/40.920.78   2 1/20.800.90      
FT    1 - 2 Sampaio Correa/RJ  vs Botafogo/RJ  3/4 : 00.900.80   2 1/20.940.76      
FT    0 - 2 Fluminense/RJ  vs Flamengo/RJ                 
FT    1 - 1 Portuguesa/RJ  vs Boavista/RJ                 
FT    5 - 3 Boavista/RJ  vs Bangu/RJ  0 : 1/20.940.76   2 1/40.820.88      
FT    1 - 2 Volta Redonda/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 1/40.800.90   2 1/40.920.78      
FT    4 - 0 Vasco DG/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 1 1/40.960.74   2 1/40.890.81      
FT    2 - 4 Fluminense/RJ  vs Botafogo/RJ  0 : 1/40.950.75   2 1/40.950.75      
FT    3 - 0 Flamengo/RJ  vs Madureira/RJ                 
FT    0 - 4 Audax Rio/RJ  vs Sampaio Correa/RJ                 
FT    3 - 2 Boavista/RJ  vs Sampaio Correa/RJ  0 : 1/20.890.81   2 1/20.890.81      
FT    2 - 1 Bangu/RJ  vs Madureira/RJ  1/4 : 00.870.83   20.770.93      
FT    2 - 0 Flamengo/RJ  vs Fluminense/RJ  0 : 3/40.800.90   2 1/20.960.74      
FT    1 - 2 Portuguesa/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 1/40.760.94   2 1/40.950.75      
FT    2 - 1 Vasco DG/RJ  vs Volta Redonda/RJ  0 : 1 1/40.980.72   2 1/20.830.87      
FT    0 - 2 Audax Rio/RJ  vs Botafogo/RJ  1 1/2 : 00.770.93   2 1/20.940.76      
FT    4 - 0 Flamengo/RJ  vs Boavista/RJ  0 : 2 1/20.780.92   3 1/40.840.86      
FT    2 - 0 Sampaio Correa/RJ  vs Bangu/RJ  0 : 1/40.800.90   2 1/40.950.75      
FT    1 - 2 Audax Rio/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  1/2 : 00.940.76   20.810.89      
FT    1 - 1 Volta Redonda/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 1/40.940.76   2 1/40.970.73      
FT    2 - 4 Botafogo/RJ  vs Vasco DG/RJ  0 : 00.830.87   2 1/40.920.78      
FT    0 - 1 Madureira/RJ  vs Fluminense/RJ  1 1/4 : 00.800.90   2 1/40.65-0.95      
FT    0 - 3 Bangu/RJ  vs Flamengo/RJ  2 1/4 : 01.000.70   3 1/40.850.85      
FT    1 - 0 Portuguesa/RJ  vs Audax Rio/RJ  0 : 10.65-0.95   2 1/2-0.950.65      
FT    1 - 1 Nova Iguacu/RJ  vs Boavista/RJ  0 : 1/20.850.85   2 1/40.60-0.91      
FT    0 - 0 Fluminense/RJ  vs Vasco DG/RJ  0 : 1/20.840.86   2 1/20.780.92      
FT    0 - 3 Volta Redonda/RJ  vs Botafogo/RJ  1/2 : 00.940.76   2 1/40.750.95      
FT    2 - 1 Sampaio Correa/RJ  vs Madureira/RJ                 
FT    3 - 0 Flamengo/RJ  vs Volta Redonda/RJ  0 : 1 1/20.890.81   2 3/40.770.93      
FT    2 - 2 Boavista/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 00.830.87   2 1/20.900.80      
FT    1 - 0 Fluminense/RJ  vs Sampaio Correa/RJ                 
FT    1 - 0 Vasco DG/RJ  vs Audax Rio/RJ  0 : 1 1/20.750.95   2 3/40.900.80      
FT    1 - 0 Nova Iguacu/RJ  vs Madureira/RJ  0 : 1/20.950.75   2 1/40.840.86      
FT    1 - 0 Flamengo/RJ  vs Botafogo/RJ  0 : 10.940.76   2 1/2-0.980.68      
FT    1 - 1 Bangu/RJ  vs Volta Redonda/RJ  1/2 : 00.790.91   2 1/20.950.75      
FT    0 - 0 Madureira/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 00.880.82   2 1/40.770.93      
FT    0 - 1 Audax Rio/RJ  vs Bangu/RJ  0 : 00.850.85   20.810.89      
FT    0 - 0 Vasco DG/RJ  vs Flamengo/RJ  3/4 : 00.980.72   2 1/20.830.87      
FT    0 - 0 Boavista/RJ  vs Flamengo/RJ                 
FT    0 - 2 Sampaio Correa/RJ  vs Volta Redonda/RJ                 
FT    2 - 2 Botafogo/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 1 1/40.970.73   2 1/40.750.95      
FT    4 - 1 Fluminense/RJ  vs Bangu/RJ  0 : 20.60-0.91   30.720.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo