x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VLWC KV CONCACAF HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VLWC KV Concacaf

FT    2 - 1 Jamaica  vs Honduras  0 : 1/2-0.950.83   2 1/4-0.980.84      
FT    1 - 0 Panama  vs Canada  1/2 : 00.890.99   2 1/40.960.90      
FT    2 - 0 Costa Rica  vs Mỹ  1/2 : 0-0.960.86   2 1/4-0.940.80      
FT    2 - 0 Mexico  vs El Salvador  0 : 20.900.98   31.000.86      
FT    0 - 1 Honduras  vs Mexico  1 3/4 : 00.87-0.99   2 1/20.85-0.99      
FT    5 - 1 Mỹ  vs Panama  0 : 10.82-0.93   2 1/2-0.960.84      
FT    1 - 2 El Salvador  vs Costa Rica  1/2 : 00.82-0.94   2-0.940.80      
FT    2 - 0 Canada  vs Jamaica  0 : 1 3/40.84-0.96   2 3/40.970.89      
FT    1 - 0 Costa Rica  vs Canada  0 : 0-0.960.86   1 3/40.83-0.95      
FT    0 - 0 Mexico  vs Mỹ  0 : 3/41.000.88   20.80-0.94      
FT    1 - 1 Panama  vs Honduras  0 : 10.87-0.99   2 1/2-0.960.82      
FT    1 - 1 Jamaica  vs El Salvador  0 : 1/2-0.920.79   2-0.980.84      
FT    1 - 0 Mexico  vs Panama  0 : 1 1/40.950.93   2 1/20.880.98      
FT    0 - 2 El Salvador  vs Canada  3/4 : 00.910.99   20.930.95      
FT    3 - 0 Mỹ  vs Honduras  0 : 1 3/40.881.00   2 3/40.970.89      
FT    0 - 1 Jamaica  vs Costa Rica  0 : 00.83-0.95   1 3/40.81-0.95      
FT    0 - 2 Honduras  vs El Salvador  0 : 1/40.79-0.92   20.940.92      
FT    0 - 0 Mexico  vs Costa Rica  0 : 1 1/20.970.91   2 1/20.870.99      
FT    3 - 2 Panama  vs Jamaica  0 : 1/20.84-0.94   30.990.89      
FT    2 - 0 Canada  vs Mỹ  0 : 00.970.93   2-0.960.84      
FT    1 - 0 Costa Rica  vs Panama  0 : 1/4-0.950.85   20.930.95      
FT    0 - 2 Honduras  vs Canada  1/4 : 00.960.94   2 1/40.950.93      
FT    1 - 2 Jamaica  vs Mexico  3/4 : 00.81-0.93   20.910.95      
FT    1 - 0 Mỹ  vs El Salvador  0 : 20.83-0.93   3-0.930.81      
FT    2 - 1 Canada  vs Mexico  0 : 1/41.000.88   20.910.95      
FT    2 - 1 Costa Rica  vs Honduras  0 : 1/2-0.960.86   2-0.980.84      
FT    2 - 1 Panama  vs El Salvador  0 : 3/40.80-0.93   2-0.930.81      
FT    1 - 1 Jamaica  vs Mỹ  1/2 : 00.900.98   20.78-0.93      
FT    1 - 0 Canada  vs Costa Rica  0 : 1 1/40.87-0.99   2 1/20.930.93      
FT    1 - 1 El Salvador  vs Jamaica  1/4 : 00.75-0.87   1 3/40.990.89      
FT    2 - 0 Mỹ  vs Mexico  0 : 00.980.90   20.82-0.94      
FT    2 - 3 Honduras  vs Panama  0 : 1/40.910.99   20.79-0.92      
FT    0 - 2 El Salvador  vs Mexico  1 1/4 : 00.87-0.97   2 1/40.940.94      
FT    0 - 2 Honduras  vs Jamaica  0 : 1/20.950.95   2-0.930.81      
FT    4 - 1 Canada  vs Panama  0 : 10.85-0.97   2 1/40.930.93      
FT    2 - 1 Mỹ  vs Costa Rica  0 : 1 1/40.990.91   2 1/40.890.99      
FT    3 - 0 Mexico  vs Honduras  0 : 2 1/40.990.89   30.82-0.96      
FT    2 - 1 Costa Rica  vs El Salvador  0 : 3/40.930.95   1 3/40.79-0.93      
FT    1 - 0 Panama  vs Mỹ  1/2 : 00.77-0.90   2 1/4-0.960.84      
FT    0 - 0 Jamaica  vs Canada  1/2 : 0-0.980.86   20.980.90      
FT    1 - 0 El Salvador  vs Panama  0 : 0-0.900.77   1 3/40.810.99      
FT    1 - 1 Mexico  vs Canada  0 : 10.930.95   2 1/2-0.960.82      
FT    0 - 0 Honduras  vs Costa Rica  0 : 1/4-0.920.81   1 3/40.85-0.97      
FT    2 - 0 Mỹ  vs Jamaica  0 : 1 1/40.87-0.99   2 1/20.970.89      
FT    1 - 4 Honduras  vs Mỹ  1/2 : 0-0.960.84   20.83-0.97      
FT    1 - 1 Costa Rica  vs Jamaica  0 : 1-0.930.83   2-0.940.80      
FT    1 - 1 Panama  vs Mexico  3/4 : 0-0.960.84   20.880.98      
FT    3 - 0 Canada  vs El Salvador  0 : 10.950.95   2 1/4-0.960.82      
FT    1 - 1 Mỹ  vs Canada  0 : 3/40.881.00   2 1/40.980.88      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo