x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG NICARAGUA HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Nicaragua

FT    1 - 3 Managua FC  vs Real Esteli  0 : 1/20.940.78   2 1/41.000.72      
FT    3 - 1 Jalapa ART  vs Deportivo Masaya                 
FT    1 - 1 Real Esteli  vs Managua FC  0 : 1/40.830.89   2-0.990.71      
FT    2 - 1 Deportivo Masaya  vs Jalapa ART                 
FT    4 - 2 Managua FC  vs Walter Ferreti  0 : 10.910.81   20.810.91      
FT    0 - 0 Real Esteli  vs Diriangen  0 : 3/40.810.91   20.960.76      
FT    0 - 0 Walter Ferreti  vs Managua FC  1/2 : 00.730.89   20.810.81      
FT    0 - 1 Diriangen  vs Real Esteli  0 : 1/40.910.81   20.990.73      
FT    5 - 1 Walter Ferreti  vs Jalapa ART  0 : 1 1/20.920.80   2 1/20.870.85      
FT    1 - 0 Diriangen  vs Juventus Managua  0 : 1 1/40.750.97   2 1/20.910.81      
FT    3 - 1 Diriangen  vs Real Madriz  0 : 1 3/40.51-0.90   3 1/40.760.86      
FT    1 - 0 Managua FC  vs Walter Ferreti  0 : 3/40.721.00   30.860.86      
FT    1 - 2 Jalapa ART  vs Real Esteli  1/4 : 00.930.79   20.810.91      
FT    2 - 3 Chinandega  vs Deportivo Ocotal  0 : 00.21-0.71   2 3/40.710.91      
FT    1 - 1 Las Sabanas  vs Juventus Managua  0 : 1/40.910.81   2 1/40.860.86      
FT    0 - 0 Real Esteli  vs Diriangen  0 : 3/40.810.91   2 1/40.980.74      
FT    2 - 0 Real Madriz  vs Chinandega  0 : 1 1/20.860.86   2 3/40.860.86      
FT    6 - 1 Managua FC  vs Jalapa ART  0 : 1 1/40.910.81   2 3/40.860.86      
FT    0 - 1 Juventus Managua  vs Deportivo Ocotal  0 : 10.760.96   30.960.76      
FT    2 - 0 Walter Ferreti  vs Las Sabanas  0 : 10.810.91   2 3/40.910.81      
FT    0 - 1 Deportivo Ocotal  vs Walter Ferreti  1/4 : 00.790.93   2 1/20.740.98      
FT    1 - 3 Chinandega  vs Real Esteli  2 : 00.71-0.99   3 1/40.960.76      
FT    2 - 0 Juventus Managua  vs Real Madriz  0 : 20.830.89   30.870.85      
FT    0 - 0 Jalapa ART  vs Diriangen  0 : 00.990.73   20.860.86      
FT    0 - 1 Las Sabanas  vs Managua FC  1/2 : 00.840.88   2 1/20.910.81      
FT    0 - 0 Real Esteli  vs Juventus Managua  0 : 10.770.99   2 1/20.68-0.92      
FT    4 - 0 Walter Ferreti  vs Real Madriz  0 : 3/40.820.94   2 3/40.810.95      
FT    3 - 0 Diriangen  vs Chinandega  0 : 1 1/40.830.93   2 3/40.930.83      
FT    2 - 1 Managua FC  vs Deportivo Ocotal  0 : 1 1/20.890.87   2 3/40.910.85      
FT    0 - 0 Las Sabanas  vs Jalapa ART  0 : 00.830.93   2 1/2-0.960.72      
FT    1 - 0 Walter Ferreti  vs Real Esteli  3/4 : 00.790.93   2 1/40.910.81      
FT    0 - 1 Jalapa ART  vs Chinandega  0 : 1 1/40.830.89   2 3/40.960.76      
FT    3 - 0 Juventus Managua  vs Diriangen  1/4 : 00.860.86   2 1/20.810.91      
FT    0 - 0 Real Madriz  vs Managua FC  1 : 00.890.83   2 3/40.830.89      
FT    1 - 1 Deportivo Ocotal  vs Las Sabanas  0 : 1/20.910.81   2 1/40.910.81      
FT    1 - 1 Managua FC  vs Real Esteli  0 : 1/40.880.84   2 1/40.920.80      
FT    2 - 1 Diriangen  vs Walter Ferreti  0 : 10.870.85   2 3/40.910.81      
FT    1 - 2 Deportivo Ocotal  vs Jalapa ART  0 : 1/40.730.99   2 1/40.850.87      
FT    2 - 1 Las Sabanas  vs Real Madriz  1/4 : 00.960.76   20.740.98      
FT    4 - 0 Chinandega  vs Juventus Managua  3/4 : 00.860.86   2 1/20.770.95      
FT    7 - 0 Walter Ferreti  vs Chinandega                 
FT    2 - 0 Jalapa ART  vs Juventus Managua                 
FT    1 - 0 Real Esteli  vs Las Sabanas                 
FT    2 - 0 Real Madriz  vs Deportivo Ocotal                 
FT    2 - 1 Managua FC  vs Diriangen                 
FT    1 - 0 Real Madriz  vs Jalapa ART                 
FT    4 - 1 Juventus Managua  vs Walter Ferreti                 
FT    1 - 2 Deportivo Ocotal  vs Real Esteli                 
FT    1 - 1 Las Sabanas  vs Diriangen                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo