x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG ẤN ĐỘ HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Ấn Độ

FT    2 - 2 ATK  vs Bengaluru  0 : 1/40.980.90   2 1/4-0.990.85      
FT    0 - 0 ATK  vs Hyderabad  0 : 1/4-0.930.81   1 3/40.890.97      
FT    1 - 2 Bengaluru  vs Mumbai  1/2 : 00.81-0.99   2 3/40.900.90      
FT    0 - 0 Hyderabad  vs ATK  0 : 1/40.910.97   2-0.950.81      
FT    0 - 1 Mumbai  vs Bengaluru  0 : 3/40.87-0.99   30.870.99      
FT    0 - 1 Kerala Blasters  vs Hyderabad  0 : 00.81-0.93   2 3/4-0.990.85      
FT    0 - 2 East Bengal  vs ATK  3/4 : 00.980.90   31.000.86      
FT    4 - 3 Chennaiyin FC  vs NorthEast United  0 : 1 3/40.881.00   3 3/40.85-0.99      
FT    3 - 1 Bengaluru  vs FC Goa  1/4 : 00.81-0.99   30.830.97      
FT    0 - 2 Odisha  vs Jamshedpur  0 : 10.900.98   3 1/40.920.94      
FT    0 - 1 Mumbai  vs East Bengal  0 : 1 1/20.950.93   3 1/20.920.94      
FT    2 - 1 ATK  vs Kerala Blasters  0 : 3/40.81-0.93   2 1/20.900.96      
FT    2 - 3 Hyderabad  vs Jamshedpur  0 : 1/40.980.90   2 3/40.81-0.95      
FT    1 - 3 NorthEast United  vs Odisha  1 1/4 : 0-0.990.87   3 1/40.890.97      
FT    1 - 2 FC Goa  vs Chennaiyin FC  0 : 3/40.881.00   3 1/40.980.88      
FT    2 - 1 Bengaluru  vs Mumbai  1/2 : 00.940.94   3 1/40.980.88      
FT    1 - 0 Hyderabad  vs ATK  0 : 1/40.82-0.94   2 1/20.950.91      
FT    2 - 0 Chennaiyin FC  vs East Bengal  0 : 1 1/4-0.930.80   30.900.96      
FT    1 - 0 Bengaluru  vs Kerala Blasters  0 : 1/4-0.940.82   2 1/20.950.91      
FT    3 - 5 FC Goa  vs Mumbai  1/2 : 00.83-0.95   30.910.95      
FT    3 - 1 Odisha  vs Hyderabad  1/2 : 00.83-0.95   2 1/20.880.98      
FT    0 - 0 Jamshedpur  vs ATK  1/4 : 00.950.93   2 3/40.970.89      
FT    3 - 3 East Bengal  vs NorthEast United  0 : 3/40.920.96   3-0.960.82      
FT    2 - 1 Kerala Blasters  vs Chennaiyin FC  0 : 1/20.960.92   3 1/4-0.960.82      
FT    1 - 1 Odisha  vs FC Goa  0 : 1/4-0.940.82   30.910.95      
FT    1 - 2 ATK  vs Bengaluru  0 : 3/4-0.930.80   2 1/20.900.96      
FT    0 - 2 NorthEast United  vs Jamshedpur  3/4 : 0-0.880.75   3-0.990.85      
FT    1 - 1 Mumbai  vs Hyderabad  0 : 3/4-0.950.83   2 3/40.910.95      
FT    1 - 0 East Bengal  vs Kerala Blasters  3/4 : 0-0.970.85   3 1/40.990.87      
FT    2 - 2 Chennaiyin FC  vs Odisha  0 : 1/2-0.960.84   2 3/40.861.00      
FT    2 - 0 Kerala Blasters  vs NorthEast United  0 : 2 1/4-0.990.87   3 1/2-0.990.85      
FT    2 - 0 ATK  vs Odisha  0 : 3/4-0.950.83   2 1/20.910.95      
FT    3 - 1 Bengaluru  vs Chennaiyin FC  0 : 1/40.900.98   2 3/4-0.970.83      
FT    1 - 2 Jamshedpur  vs Mumbai  1 1/4 : 00.900.98   3 1/40.900.96      
FT    4 - 2 FC Goa  vs East Bengal  0 : 1 1/20.950.93   3 1/4-0.980.84      
FT    3 - 1 FC Goa  vs Kerala Blasters  0 : 00.82-0.94   2 3/40.75-0.90      
FT    0 - 0 Chennaiyin FC  vs ATK  0 : 00.940.94   2 3/40.84-0.98      
FT    0 - 2 East Bengal  vs Hyderabad  1 : 00.870.95   2 3/40.79-0.99      
FT    4 - 0 Mumbai  vs NorthEast United  0 : 2 1/20.910.91   40.900.90      
FT    0 - 3 Jamshedpur  vs Bengaluru  0 : 0-0.990.81   2 1/20.970.83      
FT    2 - 2 NorthEast United  vs FC Goa  1 1/4 : 0-0.970.85   3 1/4-0.940.80      
FT    0 - 1 ATK  vs Mumbai  1/2 : 00.81-0.93   30.880.98      
FT    3 - 1 Bengaluru  vs Odisha  0 : 00.83-0.95   2 1/40.861.00      
FT    1 - 2 East Bengal  vs Jamshedpur  0 : 00.881.00   2 1/20.950.91      
FT    1 - 1 Hyderabad  vs Chennaiyin FC  0 : 3/40.920.96   30.890.97      
FT    4 - 0 Mumbai  vs Kerala Blasters  0 : 10.930.95   3 1/4-0.930.79      
FT    3 - 1 Odisha  vs East Bengal  0 : 3/40.65-0.85   2 3/40.810.99      
FT    2 - 2 Jamshedpur  vs Chennaiyin FC  0 : 00.910.91   2 3/40.880.92      
FT    1 - 2 NorthEast United  vs Bengaluru  3/4 : 00.881.00   2 3/40.880.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo