x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 2 ITALIA HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Italia

FT    2 - 1 Cagliari  vs Venezia  0 : 3/40.990.90   2 1/2-0.970.85      
FT    1 - 0 Alto Adige  vs Reggina  0 : 00.81-0.92   1 3/40.920.96      
FT    1 - 0 Cosenza  vs Brescia  0 : 1/4-0.930.83   2-0.930.80      
FT    0 - 1 Cosenza  vs Cagliari  1/2 : 0-0.970.87   2 3/40.990.88      
FT    2 - 1 Parma  vs Venezia  0 : 1/40.85-0.95   2 3/40.960.91      
FT    0 - 0 Cittadella  vs Como  0 : 1/40.910.98   2 1/20.970.90      
FT    1 - 0 Reggina  vs Ascoli  0 : 1/20.940.95   2 1/20.960.91      
FT    4 - 3 Genoa  vs Bari  0 : 1 1/4-0.960.86   2 1/20.83-0.96      
FT    2 - 2 Palermo  vs Brescia  0 : 1/20.84-0.94   2 1/20.880.99      
FT    1 - 2 Pisa  vs SPAL 1907  0 : 1 1/40.960.93   30.960.91      
FT    2 - 3 Ternana  vs Frosinone  0 : 1/4-0.920.81   2 3/40.950.92      
FT    2 - 1 Modena  vs Alto Adige  0 : 00.85-0.95   2 1/40.83-0.96      
FT    3 - 2 Perugia  vs Benevento  0 : 1-0.930.82   2 3/40.920.95      
FT    3 - 2 Frosinone  vs Genoa  0 : 00.77-0.88   2 1/40.900.97      
FT    1 - 1 Brescia  vs Pisa  0 : 1/4-0.930.82   2 1/40.890.98      
FT    1 - 1 Alto Adige  vs Cittadella  0 : 0-0.970.87   2-0.980.85      
FT    2 - 1 Benevento  vs Modena  0 : 00.930.96   2 1/2-0.980.85      
FT    0 - 1 SPAL 1907  vs Parma  1/2 : 00.900.99   2 1/20.930.95      
FT    2 - 1 Cagliari  vs Palermo  0 : 3/40.81-0.91   2 1/20.86-0.98      
FT    1 - 0 Bari  vs Reggina  0 : 1/4-0.950.85   2 1/40.990.88      
FT    1 - 1 Ascoli  vs Cosenza  0 : 1/2-0.960.86   2 1/40.85-0.98      
FT    3 - 2 Venezia  vs Perugia  0 : 1/20.89-0.99   2 1/2-0.980.85      
FT    3 - 1 Como  vs Ternana  0 : 3/40.990.90   2 3/40.980.90      
FT    2 - 0 Parma  vs Brescia  0 : 3/40.980.91   2 1/40.82-0.95      
FT    2 - 1 Palermo  vs SPAL 1907  0 : 3/40.950.94   2 3/40.950.92      
FT    1 - 1 Cosenza  vs Venezia  1/4 : 00.900.99   2 1/40.950.92      
FT    3 - 1 Cittadella  vs Benevento  0 : 1/2-0.930.83   2 1/4-0.950.83      
FT    2 - 1 Reggina  vs Como  0 : 1/4-0.960.86   2 1/40.960.91      
FT    2 - 1 Genoa  vs Ascoli  0 : 10.84-0.94   2 1/2-0.980.85      
FT    1 - 3 Pisa  vs Frosinone  0 : 1/4-0.930.83   2 1/4-0.990.86      
FT    0 - 1 Ternana  vs Alto Adige  0 : 1/20.990.90   2 1/40.900.97      
FT    1 - 1 Modena  vs Bari  0 : 1/40.900.99   2 1/4-0.970.84      
FT    0 - 5 Perugia  vs Cagliari  1/4 : 00.920.97   2 1/40.82-0.95      
FT    3 - 1 Frosinone  vs Reggina  0 : 3/40.83-0.93   2 1/40.920.95      
FT    5 - 0 Venezia  vs Modena  0 : 1/40.940.95   2 1/40.85-0.98      
FT    2 - 2 Benevento  vs Parma  0 : 0-0.910.80   2 1/40.960.91      
FT    1 - 1 Bari  vs Cittadella  0 : 1/41.000.89   20.940.93      
FT    2 - 1 Ascoli  vs Pisa  0 : 00.77-0.88   2 1/4-0.930.80      
FT    2 - 1 Brescia  vs Cosenza  0 : 1/2-0.970.87   2 1/4-0.930.80      
FT    0 - 0 Alto Adige  vs Genoa  3/4 : 00.84-0.94   20.930.94      
FT    1 - 1 Como  vs Palermo  0 : 1/20.88-0.99   2 1/20.890.99      
FT    2 - 1 Cagliari  vs Ternana  0 : 3/40.960.93   2 3/4-0.980.85      
FT    1 - 1 SPAL 1907  vs Perugia  0 : 00.990.90   2 1/40.84-0.97      
FT    1 - 4 Ternana  vs Venezia  0 : 1/40.940.95   2 1/20.880.99      
FT    1 - 2 Pisa  vs Bari  0 : 1/40.84-0.94   20.910.96      
FT    1 - 1 Palermo  vs Benevento  0 : 1/20.910.98   2 1/2-0.950.82      
FT    0 - 0 Modena  vs SPAL 1907  0 : 3/4-0.960.86   2 1/20.990.89      
FT    0 - 0 Perugia  vs Cosenza  0 : 1/2-0.990.89   2 1/4-0.950.82      
FT    0 - 1 Cittadella  vs Genoa  1/2 : 00.78-0.89   20.990.88      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo