x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 2 IRELAND HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Ireland

FT    0 - 0 Longford Town  vs Waterford Utd  1 1/2 : 00.950.93   3-0.920.77      
FT    3 - 1 Galway  vs Athlone  0 : 1 3/40.881.00   3 1/4-0.990.85      
FT    0 - 6 Kerry FC  vs Wexford Youths  1 : 01.000.88   2 3/40.80-0.94      
FT    2 - 2 Bray Wanderers  vs Cobh Ramblers  0 : 3/40.86-0.98   2 3/40.861.00      
FT    0 - 3 Treaty United  vs Finn Harps  0 : 1 1/40.87-0.99   2 3/40.920.94      
FT    0 - 4 Finn Harps  vs Waterford Utd  1 3/4 : 0-0.920.79   30.82-0.96      
FT    0 - 2 Kerry FC  vs Bray Wanderers  1 1/2 : 0-0.920.79   3-0.990.85      
FT    0 - 3 Treaty United  vs Galway  1 1/4 : 00.78-0.91   2 3/40.870.99      
FT    2 - 2 Cobh Ramblers  vs Athlone  0 : 00.83-0.95   2 3/40.80-0.94      
FT    0 - 3 Wexford Youths  vs Longford Town  0 : 1/20.920.96   2 1/40.950.91      
FT    0 - 3 Longford Town  vs Treaty United  0 : 0-0.970.85   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 0 Bray Wanderers  vs Finn Harps  0 : 3/40.87-0.99   2 1/20.910.95      
FT    2 - 0 Galway  vs Wexford Youths  0 : 2-0.950.83   30.81-0.95      
FT    2 - 3 Athlone  vs Kerry FC  0 : 1 1/20.950.93   30.910.95      
FT    5 - 0 Waterford Utd  vs Cobh Ramblers  0 : 1 1/20.881.00   30.82-0.96      
FT    2 - 1 Galway  vs Waterford Utd  0 : 1/40.82-0.94   2 1/40.81-0.95      
FT    2 - 3 Kerry FC  vs Longford Town  1 : 0-0.980.86   2 1/20.861.00      
FT    4 - 1 Cobh Ramblers  vs Finn Harps  0 : 3/40.990.89   2 1/20.890.97      
FT    1 - 1 Wexford Youths  vs Bray Wanderers  0 : 0-0.940.82   2 1/20.930.93      
FT    2 - 1 Treaty United  vs Athlone  0 : 0-0.950.83   2 3/40.990.87      
FT    1 - 4 Finn Harps  vs Athlone  0 : 00.87-0.99   2 1/20.80-0.94      
FT    1 - 0 Longford Town  vs Galway  1 3/4 : 00.990.89   2 3/40.85-0.99      
FT    4 - 1 Cobh Ramblers  vs Kerry FC  0 : 1 3/4-0.960.84   30.861.00      
FT    0 - 3 Bray Wanderers  vs Treaty United  0 : 3/40.900.98   2 3/40.870.99      
FT    0 - 1 Waterford Utd  vs Wexford Youths  0 : 1 3/40.68-0.83   3 1/40.85-0.99      
FT    1 - 1 Finn Harps  vs Longford Town  0 : 1/4-0.880.75   20.970.89      
FT    1 - 2 Bray Wanderers  vs Waterford Utd  1 : 0-0.970.85   2 3/40.910.95      
FT    1 - 0 Galway  vs Cobh Ramblers  0 : 20.920.96   30.890.97      
FT    3 - 0 Athlone  vs Wexford Youths  0 : 00.85-0.97   2 3/4-0.990.85      
FT    4 - 0 Treaty United  vs Kerry FC  0 : 10.930.95   2 1/20.861.00      
FT    1 - 4 Treaty United  vs Waterford Utd  1 3/4 : 0-0.950.83   30.940.92      
FT    1 - 1 Longford Town  vs Bray Wanderers  1/4 : 0-0.920.79   2 1/40.960.90      
FT    1 - 4 Kerry FC  vs Galway  2 1/2 : 00.890.99   3 1/4-0.960.82      
FT    4 - 3 Waterford Utd  vs Athlone  0 : 1 3/4-0.990.87   31.000.86      
FT    1 - 1 Cobh Ramblers  vs Treaty United  0 : 1/40.87-0.99   2 1/20.950.91      
FT    0 - 1 Wexford Youths  vs Finn Harps  0 : 1/20.920.96   2 1/20.84-0.98      
FT    1 - 2 Longford Town  vs Wexford Youths  1/4 : 00.86-0.98   2 1/40.950.91      
FT    2 - 0 Finn Harps  vs Treaty United  1/4 : 0-0.910.78   2 1/40.990.87      
FT    6 - 0 Galway  vs Bray Wanderers  0 : 1 1/40.990.89   2 1/20.950.91      
FT    1 - 0 Waterford Utd  vs Kerry FC  0 : 2 3/40.72-0.86   3 1/20.861.00      
FT    2 - 0 Athlone  vs Cobh Ramblers  0 : 1/4-0.940.82   2 3/40.940.92      
FT    1 - 0 Bray Wanderers  vs Athlone  0 : 1/4-0.970.85   2 3/40.990.87      
FT    1 - 3 Cobh Ramblers  vs Waterford Utd  1 1/4 : 00.890.99   2 3/40.960.90      
FT    3 - 2 Treaty United  vs Longford Town  0 : 1/40.86-0.98   2 1/40.910.95      
FT    0 - 4 Wexford Youths  vs Galway  1 1/4 : 00.890.99   2 3/40.960.90      
FT    1 - 1 Kerry FC  vs Finn Harps  3/4 : 0-0.960.84   2 1/20.861.00      
FT    2 - 0 Longford Town  vs Kerry FC  0 : 1-0.980.86   2 1/20.900.96      
FT    2 - 1 Cobh Ramblers  vs Bray Wanderers  1/4 : 00.940.94   2 1/20.71-0.87      
FT    7 - 1 Waterford Utd  vs Finn Harps  0 : 1 1/40.76-0.89   2 1/20.81-0.95      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo