x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 2 HÀN QUỐC HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc

FT    1 - 2 Seongnam Ilhwa Ch.  vs Anyang  1/4 : 00.970.91   2 1/2-0.960.82      
FT    2 - 0 Jeonnam Dragons  vs Cheonan City  0 : 3/40.77-0.90   2 1/20.82-0.96      
FT    0 - 2 Chungbuk Cheongju  vs Gyeongnam  1/2 : 00.920.96   2 1/20.900.96      
FT    0 - 0 Gimcheon Sangmu  vs Chungbuk Cheongju  0 : 1 1/40.780.98   30.970.89      
FT    1 - 2 Gyeongnam  vs Busan I'Park  0 : 1/4-0.950.83   2 1/40.850.91      
FT    2 - 0 Anyang  vs Jeonnam Dragons  0 : 1/40.83-0.95   2 1/2-0.970.83      
FT    2 - 0 Seoul E-Land  vs Bucheon 1995  0 : 00.840.92   2 1/40.890.97      
FT    0 - 1 Cheonan City  vs Chungnam Asan  1/2 : 00.880.88   2 1/4-0.980.84      
FT    0 - 3 Ansan Greeners  vs Seongnam Ilhwa Ch.  1/4 : 00.800.96   2 1/20.910.85      
FT    3 - 0 Chungbuk Cheongju  vs Ansan Greeners  1/4 : 00.84-0.96   2 1/20.980.88      
FT    0 - 1 Chungnam Asan  vs GimPo Citizen  0 : 00.900.98   20.79-0.93      
FT    2 - 2 Gyeongnam  vs Seongnam Ilhwa Ch.  0 : 1/40.900.98   2 1/40.84-0.98      
FT    0 - 1 Busan I'Park  vs Bucheon 1995  0 : 00.81-0.93   2 1/4-0.960.82      
FT    0 - 0 Gimcheon Sangmu  vs Anyang  0 : 1/40.900.98   2 1/40.80-0.94      
FT    3 - 2 Seoul E-Land  vs Cheonan City  0 : 3/40.980.90   2 1/40.910.95      
FT    2 - 2 Seongnam Ilhwa Ch.  vs Gimcheon Sangmu  1/2 : 00.910.97   2 1/40.79-0.93      
FT    0 - 3 Anyang  vs Busan I'Park  0 : 1/2-0.920.79   2 1/40.950.91      
FT    5 - 2 Bucheon 1995  vs Jeonnam Dragons  0 : 00.881.00   2 1/21.000.86      
FT    0 - 0 GimPo Citizen  vs Seoul E-Land  0 : 1/4-0.850.71   20.870.99      
FT    2 - 1 Chungbuk Cheongju  vs Cheonan City  0 : 1/4-0.930.81   2 1/40.930.93      
FT    1 - 1 Ansan Greeners  vs Gyeongnam  1/4 : 00.920.96   2 1/20.84-0.98      
FT    0 - 0 GimPo Citizen  vs Seongnam Ilhwa Ch.  0 : 1/2-0.970.85   2 1/4-0.940.80      
FT    2 - 3 Ansan Greeners  vs Gimcheon Sangmu  3/4 : 0-0.940.82   2 3/40.82-0.96      
FT    1 - 2 Gyeongnam  vs Seoul E-Land  0 : 1/20.900.98   2 1/4-0.920.77      
FT    2 - 1 Bucheon 1995  vs Chungnam Asan  0 : 00.77-0.90   20.900.96      
FT    0 - 4 Cheonan City  vs Anyang  1 1/4 : 00.84-0.96   2 1/20.890.97      
FT    1 - 1 Jeonnam Dragons  vs Busan I'Park  0 : 00.87-0.99   2 1/40.940.92      
FT    1 - 2 Seoul E-Land  vs Seongnam Ilhwa Ch.  0 : 00.900.98   2 1/4-0.980.84      
FT    0 - 2 Gimcheon Sangmu  vs GimPo Citizen  0 : 1/20.77-0.90   2 1/40.72-0.88      
FT    1 - 0 Anyang  vs Chungbuk Cheongju  0 : 1 1/4-0.970.85   2 1/20.83-0.97      
FT    0 - 0 Busan I'Park  vs Ansan Greeners  0 : 3/4-0.890.76   2 1/40.78-0.93      
FT    2 - 1 Gyeongnam  vs Cheonan City  0 : 10.72-0.86   2 1/40.70-0.86      
FT    2 - 1 Jeonnam Dragons  vs Chungnam Asan  0 : 1/4-0.850.70   2 1/40.890.91      
FT    1 - 0 Ansan Greeners  vs Jeonnam Dragons  1/2 : 00.87-0.99   2 3/40.890.97      
FT    0 - 4 Chungbuk Cheongju  vs Bucheon 1995  1/4 : 00.940.94   2 1/2-0.930.78      
FT    2 - 2 Chungnam Asan  vs Gyeongnam  0 : 00.970.91   2 1/4-0.960.82      
FT    0 - 1 Seoul E-Land  vs Gimcheon Sangmu  1/2 : 00.970.91   2 1/20.900.96      
FT    1 - 3 Seongnam Ilhwa Ch.  vs Busan I'Park  0 : 0-0.980.86   20.880.98      
FT    1 - 2 Anyang  vs GimPo Citizen  0 : 1/2-0.880.74   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 1 Gimcheon Sangmu  vs Jeonnam Dragons  0 : 3/41.000.88   2 3/40.84-0.98      
FT    1 - 1 Cheonan City  vs Ansan Greeners  1/2 : 00.82-0.94   2 1/2-0.960.82      
FT    1 - 0 GimPo Citizen  vs Busan I'Park  1/4 : 00.81-0.93   20.85-0.99      
FT    3 - 2 Gyeongnam  vs Anyang  1/4 : 00.80-0.93   2 1/40.880.98      
FT    0 - 4 Chungbuk Cheongju  vs Chungnam Asan  1/4 : 00.920.96   20.870.99      
FT    0 - 1 Bucheon 1995  vs Seoul E-Land  0 : 0-0.930.81   2 1/40.960.90      
FT    2 - 3 Ansan Greeners  vs GimPo Citizen  0 : 0-0.880.75   2 1/40.880.98      
FT    2 - 0 Seongnam Ilhwa Ch.  vs Cheonan City  0 : 10.990.89   2 1/20.980.88      
FT    0 - 0 Busan I'Park  vs Gyeongnam  0 : 00.87-0.99   2 1/40.870.99      
FT    4 - 1 Gimcheon Sangmu  vs Bucheon 1995  0 : 3/4-0.930.81   2 1/40.85-0.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo