x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ COPA AMERICA 2021 HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Copa America 2021

FT    0 - 1 Brazil  vs Argentina  0 : 1/40.83-0.92   20.970.93      
FT    3 - 2 Colombia  vs Peru  0 : 1/20.82-0.91   2 3/4-0.930.85      
FT    1 - 1 Colombia  vs Argentina  1/2 : 01.000.91   20.960.94      
FT    1 - 0 Brazil  vs Peru  0 : 1 3/40.90-0.99   2 3/40.930.98      
FT    3 - 0 Argentina  vs Ecuador  0 : 1-0.890.80   2 1/4-0.990.90      
FT    0 - 0 Uruguay  vs Colombia  0 : 1/4-0.970.88   20.930.97      
FT    1 - 0 Brazil  vs Chile  0 : 1 1/2-0.930.84   2 1/20.950.95      
FT    3 - 3 Peru  vs Paraguay  0 : 00.980.93   1 3/40.960.96      
FT    1 - 0 Uruguay  vs Paraguay  0 : 1/20.950.96   1 3/40.81-0.92      
FT    1 - 4 Bolivia  vs Argentina  2 1/4 : 0-0.940.86   3 1/40.86-0.94      
FT    1 - 1 Brazil  vs Ecuador  0 : 1 1/4-0.930.83   2 1/40.930.97      
FT    0 - 1 Venezuela  vs Peru  1/4 : 0-0.960.87   20.86-0.96      
FT    0 - 2 Chile  vs Paraguay  0 : 00.82-0.91   2-0.980.90      
FT    0 - 2 Bolivia  vs Uruguay  1 3/4 : 0-0.960.88   2 3/40.940.97      
FT    2 - 1 Brazil  vs Colombia  0 : 10.89-0.97   2 1/40.960.95      
FT    2 - 2 Ecuador  vs Peru  0 : 1/4-0.950.87   20.970.94      
FT    1 - 0 Argentina  vs Paraguay  0 : 10.980.91   2 1/4-0.950.87      
FT    1 - 1 Uruguay  vs Chile  0 : 1/40.990.92   1 3/40.91-0.99      
FT    1 - 2 Colombia  vs Peru  0 : 3/41.000.91   20.86-0.94      
FT    2 - 2 Venezuela  vs Ecuador  3/4 : 0-0.900.80   20.901.00      
FT    1 - 0 Argentina  vs Uruguay  0 : 1/20.960.95   20.950.96      
FT    1 - 0 Chile  vs Bolivia  0 : 1 1/20.990.92   2 3/40.980.93      
FT    4 - 0 Brazil  vs Peru  0 : 1 3/40.911.00   2 3/40.960.93      
FT    0 - 0 Colombia  vs Venezuela  0 : 1 1/40.81-0.91   2 1/40.920.97      
FT    3 - 1 Paraguay  vs Bolivia  0 : 10.970.94   2 1/40.970.92      
FT    1 - 1 Argentina  vs Chile  0 : 3/40.91-0.99   2 1/4-0.910.82      
FT    1 - 0 Colombia  vs Ecuador  0 : 1/40.87-0.95   2 1/4-0.940.86      
FT    3 - 0 Brazil  vs Venezuela  0 : 2 1/20.90-0.98   3 1/4-0.950.87      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo