x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ NỮ HÀN QUỐC HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Hàn Quốc

FT    3 - 2 Hwacheon KSPO Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  0 : 1 1/40.970.85   2 3/40.801.00      
FT    1 - 1 Suwon Nữ  vs Changnyeong Nữ  0 : 1 3/40.900.92   30.801.00      
FT    1 - 1 Red Angels Nữ  vs Gyeongju Nữ  0 : 3/41.000.82   2 1/20.830.97      
FT    1 - 3 Sejong Sportstoto Nữ  vs Seoul Amaz Nữ  0 : 00.850.97   2 3/40.75-0.95      
FT    2 - 0 Seoul Amaz Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    1 - 1 Gyeongju Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ                 
FT    2 - 3 Sejong Sportstoto Nữ  vs Red Angels Nữ  1 1/2 : 00.950.87   30.820.98      
FT    0 - 0 Boeun Sangmu Nữ  vs Changnyeong Nữ  0 : 1/20.950.87   2 3/40.900.90      
FT    2 - 2 Seoul Amaz Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  0 : 3/4-0.890.70   2 3/40.930.87      
FT    2 - 1 Red Angels Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ  0 : 3/40.960.86   2 1/20.830.97      
FT    2 - 0 Suwon Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 1 1/20.70-0.89   30.830.97      
FT    1 - 2 Changnyeong Nữ  vs Gyeongju Nữ  1 : 0-0.890.70   2 3/40.801.00      
FT    2 - 0 Gyeongju Nữ  vs Seoul Amaz Nữ  0 : 10.970.85   2 3/41.000.80      
FT    3 - 0 Hwacheon KSPO Nữ  vs Changnyeong Nữ  0 : 1 1/40.930.89   2 3/40.76-0.96      
FT    1 - 2 Suwon Nữ  vs Red Angels Nữ  0 : 00.70-0.89   2 1/2-0.960.76      
FT    1 - 1 Boeun Sangmu Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 00.73-0.92   2 3/40.880.92      
FT    1 - 2 Seoul Amaz Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ                 
FT    1 - 0 Boeun Sangmu Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    0 - 1 Changnyeong Nữ  vs Red Angels Nữ                 
FT    2 - 1 Gyeongju Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ                 
FT    1 - 1 Seoul Amaz Nữ  vs Changnyeong Nữ  0 : 3/40.900.92   2 3/40.910.89      
FT    2 - 0 Suwon Nữ  vs Gyeongju Nữ  0 : 1/20.840.98   2 1/20.900.90      
FT    2 - 1 Hwacheon KSPO Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 10.850.97   2 3/40.830.97      
FT    0 - 5 Boeun Sangmu Nữ  vs Red Angels Nữ  1 : 00.73-0.92   2 3/40.900.90      
FT    0 - 0 Hwacheon KSPO Nữ  vs Suwon Nữ  1/4 : 00.80-0.98   2 3/4-0.910.70      
FT    0 - 0 Red Angels Nữ  vs Seoul Amaz Nữ  0 : 1 1/2-0.980.80   30.801.00      
FT    0 - 1 Gyeongju Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  0 : 1 1/21.000.82   30.900.90      
FT    2 - 4 Sejong Sportstoto Nữ  vs Changnyeong Nữ  0 : 10.850.97   2 3/40.801.00      
FT    2 - 1 Gyeongju Nữ  vs Red Angels Nữ                 
FT    0 - 4 Changnyeong Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    2 - 3 Seoul Amaz Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ                 
FT    0 - 3 Boeun Sangmu Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ  1/2 : 00.870.95   2 1/20.900.90      
FT    1 - 2 Red Angels Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 2-0.930.75   30.900.90      
FT    2 - 0 Hwacheon KSPO Nữ  vs Gyeongju Nữ  1/4 : 0-0.880.68   2 3/40.950.85      
FT    3 - 0 Suwon Nữ  vs Seoul Amaz Nữ                 
FT    2 - 1 Boeun Sangmu Nữ  vs Changnyeong Nữ  0 : 1/40.830.99   2 3/4-0.950.75      
FT    3 - 3 Seoul Amaz Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  0 : 10.78-0.96   2 3/40.970.83      
FT    2 - 0 Gyeongju Nữ  vs Changnyeong Nữ  0 : 1 1/20.930.89   30.860.94      
FT    2 - 0 Hwacheon KSPO Nữ  vs Red Angels Nữ  1 1/4 : 00.77-0.95   2 3/40.970.83      
FT    0 - 1 Sejong Sportstoto Nữ  vs Suwon Nữ  1 : 00.860.96   2 3/40.70-0.91      
FT    0 - 1 Red Angels Nữ  vs Suwon Nữ  0 : 10.900.86   2 3/40.830.93      
FT    0 - 0 Seoul Amaz Nữ  vs Gyeongju Nữ  1/2 : 00.870.89   2 3/40.840.92      
FT    2 - 1 Changnyeong Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ  3/4 : 00.930.83   2 3/40.890.87      
FT    2 - 2 Sejong Sportstoto Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  0 : 1/40.970.85   2 3/40.860.94      
FT    3 - 0 Suwon Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  0 : 1 3/41.000.82   30.830.97      
FT    0 - 1 Hwacheon KSPO Nữ  vs Seoul Amaz Nữ  0 : 1/20.830.99   2 3/40.810.99      
FT    0 - 1 Changnyeong Nữ  vs Red Angels Nữ  2 : 00.900.92   30.801.00      
FT    3 - 1 Sejong Sportstoto Nữ  vs Gyeongju Nữ  1 3/4 : 00.821.00   3 1/41.000.80      
FT    1 - 2 Changnyeong Nữ  vs Seoul Amaz Nữ                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo