x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG ĐAN MẠCH HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Đan Mạch

FT    1 - 3 Randers  vs Aarhus AGF  1 : 00.900.99   2 1/20.920.95      
FT    5 - 1 Brondby  vs Nordsjaelland  1/2 : 00.86-0.96   2 3/40.880.99      
FT    1 - 2 Viborg  vs Kobenhavn  1/4 : 00.76-0.88   2 1/20.940.93      
FT    3 - 3 Silkeborg IF  vs Midtjylland  1/2 : 00.910.98   2 3/4-0.960.83      
FT    2 - 1 Lyngby  vs Aalborg BK  1/4 : 00.970.92   2 1/20.871.00      
FT    2 - 1 Odense BK  vs AC Horsens  0 : 1/20.85-0.95   3 1/4-0.970.84      
FT    3 - 1 Nordsjaelland  vs Randers  0 : 1 1/20.900.99   3 1/20.980.89      
FT    4 - 3 Kobenhavn  vs Aarhus AGF  0 : 1/40.86-0.96   2 1/41.000.87      
FT    1 - 1 Viborg  vs Brondby  0 : 3/40.970.92   2 3/40.900.97      
FT    0 - 4 Lyngby  vs Odense BK  0 : 1/2-0.920.81   30.880.99      
FT    0 - 2 Aalborg BK  vs Midtjylland  0 : 0-0.900.80   2 1/20.871.00      
FT    0 - 1 AC Horsens  vs Silkeborg IF  1/4 : 00.990.90   2 1/20.950.92      
FT    0 - 2 Randers  vs Viborg  1/4 : 0-0.920.81   2 3/40.83-0.96      
FT    1 - 1 Aarhus AGF  vs Nordsjaelland  0 : 1/4-0.910.80   2 1/40.81-0.94      
FT    1 - 3 Brondby  vs Kobenhavn  1/4 : 0-0.930.83   2 3/40.970.90      
FT    1 - 0 Silkeborg IF  vs Lyngby  0 : 1/20.910.98   2 3/40.990.88      
FT    3 - 1 Midtjylland  vs AC Horsens  0 : 1 1/20.970.92   30.990.88      
FT    1 - 1 Odense BK  vs Aalborg BK  1/4 : 00.82-0.93   30.910.96      
FT    3 - 2 Nordsjaelland  vs Kobenhavn  1/4 : 00.891.00   2 1/20.85-0.98      
FT    3 - 0 Aarhus AGF  vs Viborg  0 : 1/40.960.93   20.86-0.99      
FT    1 - 3 Randers  vs Brondby  0 : 00.920.97   2 3/4-0.970.84      
FT    2 - 1 Lyngby  vs Midtjylland  1/2 : 00.85-0.95   2 1/40.910.96      
FT    0 - 1 Silkeborg IF  vs Odense BK  0 : 1/40.84-0.94   30.920.95      
FT    4 - 0 Aalborg BK  vs AC Horsens  0 : 3/40.82-0.93   2 3/40.970.90      
FT    3 - 0 Midtjylland  vs Silkeborg IF  0 : 3/40.84-0.94   2 3/40.84-0.97      
FT    0 - 1 Nordsjaelland  vs Aarhus AGF  0 : 1/40.910.98   2 1/40.940.93      
FT    0 - 1 Kobenhavn  vs Brondby  0 : 10.82-0.93   3-0.940.81      
FT    3 - 1 Viborg  vs Randers  0 : 1/20.920.97   2 1/21.000.87      
FT    1 - 0 Aalborg BK  vs Lyngby  0 : 3/40.940.95   2 1/20.83-0.96      
FT    2 - 2 AC Horsens  vs Odense BK  0 : 00.950.94   2 3/40.920.95      
FT    2 - 2 Odense BK  vs Lyngby  0 : 1/40.910.98   2 3/40.920.95      
FT    0 - 0 Aarhus AGF  vs Kobenhavn  1/4 : 00.980.91   2 1/40.990.88      
FT    0 - 4 Brondby  vs Randers  0 : 3/4-0.960.86   2 1/20.85-0.98      
FT    1 - 0 Viborg  vs Nordsjaelland  0 : 00.950.94   2 1/20.900.97      
FT    0 - 2 AC Horsens  vs Midtjylland  3/4 : 00.990.90   2 1/20.85-0.98      
FT    2 - 2 Silkeborg IF  vs Aalborg BK  0 : 1/40.83-0.93   2 3/40.83-0.96      
FT    1 - 1 Randers  vs Nordsjaelland  1/2 : 00.891.00   2 1/20.880.99      
FT    1 - 0 Brondby  vs Aarhus AGF  0 : 1/40.960.93   2 1/40.85-0.98      
FT    2 - 1 Kobenhavn  vs Viborg  0 : 10.891.00   2 3/40.970.90      
FT    2 - 0 Odense BK  vs Silkeborg IF  0 : 00.86-0.96   2 3/40.880.99      
FT    2 - 1 Lyngby  vs AC Horsens  0 : 1/40.920.97   2 1/40.880.99      
FT    1 - 1 Midtjylland  vs Aalborg BK  0 : 3/40.88-0.98   2 3/40.990.88      
FT    1 - 2 Silkeborg IF  vs AC Horsens  0 : 3/40.87-0.97   2 3/40.960.91      
FT    2 - 1 Nordsjaelland  vs Brondby  0 : 1/40.83-0.93   2 3/40.920.95      
FT    1 - 0 Randers  vs Kobenhavn  1 : 0-0.950.85   2 3/4-0.980.85      
FT    2 - 3 Aalborg BK  vs Odense BK  0 : 3/40.960.93   2 3/40.960.91      
FT    1 - 0 Midtjylland  vs Lyngby  0 : 1-0.980.88   2 1/20.85-0.98      
FT    0 - 1 Viborg  vs Aarhus AGF  0 : 00.77-0.88   2 1/4-0.940.81      
FT    1 - 1 Aarhus AGF  vs Randers  0 : 1/21.000.89   2 1/40.990.88      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo