x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 3 HÀN QUỐC HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc

FT    0 - 1 Chuncheon FC  vs Mokpo City  1/4 : 00.73-0.88   2 1/4-0.960.80      
FT    3 - 2 Gimhae City  vs Gangneung City  0 : 3/4-0.980.80   2 1/40.990.81      
FT    0 - 1 Ulsan Citizen  vs Hwaseong FC  3/4 : 00.930.89   20.76-0.96      
FT    2 - 1 Daejeon Korail  vs Yangju Citizen  0 : 1/20.850.97   20.840.96      
FT    3 - 1 Yangpyeong  vs Pocheon Citizen                 
FT    2 - 1 Siheung Citizen  vs Gyeongju KHNP                 
FT    0 - 1 Busan Transp.  vs Changwon City  0 : 1/40.980.88   20.900.94      
FT    4 - 2 Paju Citizen  vs Yangpyeong  0 : 1-0.940.80   20.850.99      
FT    2 - 4 Gyeongju KHNP  vs Gimhae City  0 : 00.85-0.99   2-0.840.65      
FT    1 - 0 Siheung Citizen  vs Changwon City  0 : 00.930.93   2 1/40.990.85      
FT    2 - 2 Mokpo City  vs Gangneung City  0 : 10.861.00   2 1/2-0.920.75      
FT    1 - 1 Busan Transp.  vs Ulsan Citizen  0 : 1/40.940.92   2 1/40.841.00      
FT    1 - 3 Pocheon Citizen  vs Hwaseong FC  1/2 : 00.81-0.95   20.930.91      
FT    1 - 1 Yangju Citizen  vs Chuncheon FC  0 : 00.840.98   20.900.90      
FT    1 - 3 Yangpyeong  vs Hwaseong FC                 
FT    2 - 2 Gimhae City  vs Changwon City  0 : 3/4-0.940.80   2-0.980.82      
FT    1 - 0 Paju Citizen  vs Daejeon Korail  0 : 1/40.960.90   1 3/40.82-0.98      
FT    1 - 2 Siheung Citizen  vs Ulsan Citizen  0 : 1/41.000.86   2 1/40.970.87      
FT    0 - 0 Gyeongju KHNP  vs Mokpo City  0 : 0-0.950.81   2 1/40.841.00      
FT    2 - 2 Busan Transp.  vs Pocheon Citizen  0 : 00.84-0.98   2 1/4-0.930.77      
FT    1 - 2 Gangneung City  vs Yangju Citizen                 
FT    0 - 1 Paju Citizen  vs Chuncheon FC  0 : 1/20.80-0.94   20.850.99      
FT    2 - 1 Hwaseong FC  vs Busan Transp.  0 : 1/20.900.96   20.80-0.96      
FT    2 - 0 Daejeon Korail  vs Yangpyeong  0 : 1/20.980.88   20.75-0.92      
FT    0 - 0 Pocheon Citizen  vs Siheung Citizen  0 : 0-0.940.80   2 1/40.940.90      
FT    0 - 1 Yangju Citizen  vs Gyeongju KHNP                 
FT    1 - 0 Ulsan Citizen  vs Gimhae City  1/4 : 00.78-0.96   20.930.87      
FT    2 - 0 Changwon City  vs Mokpo City  0 : 0-0.860.70   2 1/40.960.88      
FT    0 - 2 Siheung Citizen  vs Hwaseong FC  1/4 : 0-0.910.76   2 1/40.841.00      
FT    0 - 1 Gangneung City  vs Paju Citizen  1/4 : 00.920.94   21.000.84      
FT    0 - 0 Pocheon Citizen  vs Gimhae City  1/4 : 00.78-0.93   2-0.990.83      
FT    1 - 2 Yangpyeong  vs Busan Transp.  1/4 : 00.78-0.93   20.79-0.95      
FT    1 - 0 Chuncheon FC  vs Daejeon Korail  0 : 00.72-0.88   20.870.97      
FT    3 - 0 Mokpo City  vs Ulsan Citizen  0 : 3/40.820.94   2 1/40.71-0.95      
FT    1 - 2 Changwon City  vs Yangju Citizen                 
FT    2 - 2 Pocheon Citizen  vs Mokpo City  0 : 1/4-0.840.67   2 1/4-0.940.78      
FT    2 - 1 Chuncheon FC  vs Yangpyeong  0 : 1/40.960.86   20.80-0.96      
FT    4 - 0 Paju Citizen  vs Gyeongju KHNP  0 : 3/40.940.82   20.890.87      
FT    4 - 2 Ulsan Citizen  vs Yangju Citizen  0 : 1/20.960.80   2 1/40.950.81      
FT    0 - 0 Daejeon Korail  vs Gangneung City  0 : 1/40.950.81   20.820.94      
FT    0 - 0 Hwaseong FC  vs Gimhae City  0 : 3/4-0.890.65   2-0.940.70      
FT    1 - 0 Busan Transp.  vs Siheung Citizen  1/4 : 00.75-0.99   2 1/20.990.77      
FT    1 - 2 Gangneung City  vs Chuncheon FC  0 : 1/4-0.980.84   20.840.96      
FT    0 - 2 Gyeongju KHNP  vs Daejeon Korail  0 : 3/40.970.89   2 1/40.960.88      
FT    1 - 2 Mokpo City  vs Hwaseong FC  1/4 : 00.83-0.97   2-0.950.79      
FT    2 - 1 Gimhae City  vs Busan Transp.  0 : 1/4-0.960.82   20.850.99      
FT    1 - 1 Yangju Citizen  vs Pocheon Citizen  1/2 : 00.80-0.94   2 1/40.940.90      
FT    2 - 2 Yangpyeong  vs Siheung Citizen  1/4 : 00.84-0.98   20.79-0.95      
FT    0 - 0 Changwon City  vs Paju Citizen  0 : 0-0.960.82   2-0.920.75      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo