x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 2 MEXICO HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Mexico

FT    3 - 1 CD Tapatio  vs Atlante  1/4 : 00.80-0.93   2-0.950.81      
FT    1 - 2 CD Tapatio  vs Morelia  0 : 1/40.960.92   2 1/40.820.98      
FT    1 - 2 Morelia  vs CD Tapatio  0 : 1/20.940.94   2 1/40.930.93      
FT    1 - 3 Celaya  vs Morelia  0 : 00.950.93   2 1/41.000.86      
FT    1 - 0 CD Tapatio  vs Atlante  1/4 : 00.900.98   2 1/40.980.88      
FT    1 - 1 Morelia  vs Celaya  0 : 1/4-0.990.87   2 1/41.000.86      
FT    0 - 0 Atlante  vs CD Tapatio  0 : 1/20.990.89   2 1/40.900.96      
FT    1 - 0 Morelia  vs Sonora                 
FT    1 - 1 CD Tapatio  vs Tlaxcala FC  0 : 3/40.86-0.98   2 1/20.880.98      
FT    1 - 0 Atlante  vs Raya2  0 : 1-0.990.87   2 1/20.85-0.99      
FT    1 - 0 Celaya  vs Leones Negros UdeG  0 : 1/40.87-0.99   2 3/40.980.88      
FT    1 - 1 Sonora  vs Morelia  0 : 1/40.890.99   2 1/4-0.940.80      
FT    2 - 2 Tlaxcala FC  vs CD Tapatio  1/4 : 01.000.88   2 1/40.960.90      
FT    1 - 1 Raya2  vs Atlante  1/4 : 0-0.960.84   2 1/2-0.910.76      
FT    0 - 3 Leones Negros UdeG  vs Celaya  0 : 1/40.960.92   2 1/2-0.950.81      
FT    0 - 1 Tepatitlan FC  vs Leones Negros UdeG  0 : 0-0.970.85   2 1/40.82-0.96      
FT    2 - 0 Tlaxcala FC  vs Venados  0 : 1/40.85-0.97   2 1/20.990.87      
FT    1 - 0 Sonora  vs Correcaminos  0 : 1/20.980.90   20.85-0.99      
FT    2 - 0 Raya2  vs Oaxaca  0 : 1/40.940.94   2 1/20.920.94      
FT    1 - 0 Atlante  vs Ala. Durango  0 : 1-0.930.81   2 1/20.940.92      
FT    0 - 0 Tlaxcala FC  vs Correcaminos  1/4 : 00.77-0.90   2 1/40.970.89      
FT    2 - 0 Leones Negros UdeG  vs Dorados  0 : 1 1/40.86-0.98   2 3/40.82-0.96      
FT    1 - 1 Raya2  vs Tepatitlan FC  0 : 1/40.990.83   2 1/40.820.98      
FT    4 - 2 Celaya  vs Atletico La Paz  0 : 1-0.930.80   2 1/20.960.90      
FT    1 - 2 CD Tapatio  vs Mineros de Zac.  0 : 1-0.930.81   2 3/40.85-0.99      
FT    0 - 1 Sonora  vs Morelia  0 : 3/40.900.98   2 1/40.920.94      
FT    1 - 1 Venados  vs Cancun FC  0 : 1/4-0.910.78   2 1/4-0.960.82      
FT    1 - 0 Oaxaca  vs Pumas Tabasco  0 : 3/40.950.93   2 3/40.80-0.94      
FT    0 - 1 Dorados  vs Correcaminos  1/2 : 01.000.88   2 1/20.861.00      
FT    0 - 0 Tepatitlan FC  vs Tlaxcala FC  0 : 1/20.86-0.98   2 3/40.970.89      
FT    2 - 1 Morelia  vs Oaxaca  0 : 3/4-0.960.84   2 1/40.82-0.96      
FT    4 - 0 Leones Negros UdeG  vs Raya2  0 : 1/2-0.970.85   2 3/40.900.96      
FT    0 - 1 Correcaminos  vs Celaya  0 : 1/4-0.900.77   2 1/40.990.87      
FT    1 - 2 Atletico La Paz  vs Atlante  1/2 : 00.86-0.98   2 1/2-0.970.83      
FT    2 - 5 Ala. Durango  vs CD Tapatio  0 : 1/2-0.960.84   2 1/4-0.950.81      
FT    0 - 5 Dorados  vs Venados  0 : 0-0.940.82   2 1/2-0.990.85      
FT    4 - 1 Cancun FC  vs Pumas Tabasco  0 : 00.78-0.91   2 1/4-0.960.82      
FT    0 - 2 Mineros de Zac.  vs Sonora  0 : 00.83-0.95   2 1/40.81-0.95      
FT    1 - 0 Oaxaca  vs Cancun FC  0 : 1/20.990.89   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 1 Atlante  vs Correcaminos  0 : 1-0.950.83   2 1/4-0.950.81      
FT    4 - 0 CD Tapatio  vs Dorados  0 : 3/40.920.96   2 1/40.980.88      
FT    0 - 0 Sonora  vs Tepatitlan FC  0 : 1/20.930.95   2 1/40.900.90      
FT    1 - 0 Pumas Tabasco  vs Morelia  0 : 0-0.970.85   2 1/2-0.970.83      
FT    2 - 1 Celaya  vs Mineros de Zac.  0 : 1/20.920.96   2 1/20.930.93      
FT    1 - 1 Raya2  vs Ala. Durango  0 : 1/40.980.90   2 1/20.930.93      
FT    1 - 1 Venados  vs Leones Negros UdeG  0 : 1/40.79-0.97   2 1/40.880.92      
FT    1 - 0 Tlaxcala FC  vs Atletico La Paz  0 : 1/40.84-0.96   2 3/40.940.92      
FT    3 - 2 Morelia  vs Celaya  0 : 00.75-0.88   2 1/4-0.940.80      
FT    3 - 0 Leones Negros UdeG  vs Tlaxcala FC  0 : 3/4-0.960.84   2 1/2-0.960.82      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo