x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 2 ARẬP XEUT HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Arập Xeut

FT    2 - 1 Al Oruba (KSA)  vs Al Kholood  0 : 1-0.970.79   2 1/40.801.00      
FT    2 - 0 Jeddah Club  vs Sahel (KSA)  0 : 1-0.990.81   2 1/20.890.91      
FT    3 - 2 Al Qadisiya  vs Al Arabi (KSA)  0 : 3/40.930.89   20.880.92      
FT    4 - 1 Al Akhdood  vs Najran  0 : 0-0.980.80   2 3/41.000.80      
FT    0 - 0 Hazm  vs Al Ahli (KSA)  1/4 : 00.840.98   2 1/40.840.96      
FT    1 - 0 Hajer  vs Ohud Medina  0 : 1/40.79-0.97   2 1/40.860.94      
FT    1 - 1 Al Qaisoma  vs Al Riyadh  1/4 : 0-0.970.79   2 1/20.940.86      
FT    2 - 0 Al Ain (KSA)  vs Al Jabalain  0 : 3/4-0.980.80   2 1/4-0.980.78      
FT    1 - 0 Al Shoalah  vs Al Faisaly (KSA)                 
FT    0 - 1 Al Arabi (KSA)  vs Hazm  1/4 : 01.000.82   2 3/40.920.88      
FT    1 - 3 Al Riyadh  vs Al Shoalah  0 : 1-0.950.77   2 1/40.810.99      
FT    1 - 0 Al Ahli (KSA)  vs Al Qadisiya  0 : 3/40.950.87   2 1/40.890.91      
FT    2 - 0 Ohud Medina  vs Al Oruba (KSA)  0 : 00.960.86   2 1/40.970.83      
FT    4 - 1 Al Faisaly (KSA)  vs Al Ain (KSA)  0 : 3/40.960.86   2 1/20.830.97      
FT    3 - 2 Sahel (KSA)  vs Al Akhdood  1/4 : 00.880.94   2 3/40.880.92      
FT    1 - 1 Al Jabalain  vs Jeddah Club  0 : 1/4-0.990.81   2 1/41.000.80      
FT    0 - 1 Al Kholood  vs Al Qaisoma  0 : 1/4-0.940.76   2 1/40.920.88      
FT    2 - 0 Najran  vs Hajer  0 : 1/20.970.85   2 1/20.890.91      
FT    0 - 1 Al Shoalah  vs Al Ahli (KSA)  1 1/4 : 0-0.990.81   2 1/40.870.93      
FT    3 - 2 Hazm  vs Sahel (KSA)  0 : 10.75-0.93   2 1/20.77-0.97      
FT    3 - 1 Al Arabi (KSA)  vs Al Ain (KSA)  0 : 1/40.950.87   2 1/40.940.86      
FT    1 - 0 Al Riyadh  vs Al Oruba (KSA)  0 : 1 1/4-0.970.79   2 3/40.860.94      
FT    3 - 1 Al Akhdood  vs Al Qaisoma  0 : 3/4-0.970.79   2 1/20.920.88      
FT    3 - 0 Al Qadisiya  vs Ohud Medina  0 : 1 1/20.81-0.99   2 1/40.820.98      
FT    0 - 0 Hajer  vs Al Jabalain  0 : 00.910.91   20.77-0.97      
FT    2 - 2 Jeddah Club  vs Al Faisaly (KSA)  1/2 : 00.970.85   20.77-0.97      
FT    2 - 1 Najran  vs Al Kholood  0 : 00.79-0.97   2 1/40.840.96      
FT    2 - 1 Al Kholood  vs Al Akhdood  1/4 : 00.980.84   20.76-0.96      
FT    1 - 0 Al Faisaly (KSA)  vs Al Qadisiya  0 : 1/20.980.84   20.870.93      
FT    3 - 2 Sahel (KSA)  vs Najran  0 : 00.76-0.94   2 1/40.930.87      
FT    0 - 1 Al Ain (KSA)  vs Hazm  1/2 : 01.000.82   2 1/40.820.98      
FT    1 - 2 Al Ahli (KSA)  vs Al Arabi (KSA)  0 : 1 1/40.910.91   2 1/20.890.91      
FT    2 - 1 Al Qaisoma  vs Jeddah Club  0 : 1/4-0.930.75   2 1/40.810.99      
FT    0 - 1 Al Oruba (KSA)  vs Hajer                 
FT    0 - 0 Al Jabalain  vs Al Shoalah                 
FT    1 - 3 Ohud Medina  vs Al Riyadh  1/2 : 00.930.89   2 1/40.900.86      
FT    2 - 2 Al Faisaly (KSA)  vs Najran  0 : 10.960.86   2 1/40.900.90      
FT    0 - 1 Al Akhdood  vs Hazm                 
FT    1 - 2 Hajer  vs Al Ahli (KSA)                 
FT    0 - 0 Al Arabi (KSA)  vs Al Jabalain                 
FT    0 - 1 Al Shoalah  vs Al Ain (KSA)                 
FT    1 - 2 Al Riyadh  vs Sahel (KSA)  0 : 1 1/40.940.88   2 1/20.840.96      
FT    1 - 0 Al Qadisiya  vs Al Kholood  0 : 1/20.940.88   20.79-0.99      
FT    1 - 0 Jeddah Club  vs Al Oruba (KSA)  0 : 00.920.90   20.77-0.97      
FT    0 - 1 Hazm  vs Al Faisaly (KSA)  0 : 1/40.890.93   20.71-0.92      
FT    1 - 1 Najran  vs Al Qaisoma  1/4 : 00.821.00   2 1/4-0.960.76      
FT    1 - 0 Al Akhdood  vs Ohud Medina                 
FT    2 - 0 Al Faisaly (KSA)  vs Ohud Medina  0 : 10.850.91   2 1/40.790.97      
FT    0 - 1 Al Qaisoma  vs Al Qadisiya  1/4 : 00.860.90   20.74-0.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo