x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ AUS VICTORIA HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Victoria

FT    0 - 1 Hume City  vs Avondale Heights  1 1/4 : 00.960.93   3 1/40.960.91      
FT    0 - 5 North Geelong W.  vs Altona Magic SC  3/4 : 00.87-0.97   30.81-0.94      
FT    0 - 5 Moreland City SC  vs Port Melbourne  1 : 0-0.910.80   3 1/4-0.990.86      
FT    3 - 0 Heidelberg Utd  vs St Albans Saints  0 : 3/40.87-0.97   2 3/40.940.93      
FT    2 - 1 Oakleigh Cannons  vs Dandenong Th.  0 : 1 1/40.900.99   3 1/2-0.970.84      
FT    3 - 1 Green Gully SC  vs Bentleigh Greens  0 : 3/4-0.960.86   30.920.95      
FT    1 - 2 Melb. Knights  vs South Melbourne  0 : 0-0.950.85   2 3/4-0.980.85      
FT    1 - 0 South Melbourne  vs Green Gully SC  0 : 3/40.901.00   3 1/4-0.980.85      
FT    2 - 5 Altona Magic SC  vs Avondale Heights  2 : 00.80-0.91   3 3/4-0.980.85      
FT    4 - 0 Port Melbourne  vs North Geelong W.  0 : 1 3/40.970.92   3 1/40.85-0.98      
FT    1 - 3 Bentleigh Greens  vs Moreland City SC  0 : 3/40.88-0.98   3 1/40.950.92      
FT    0 - 4 St Albans Saints  vs Dandenong Th.  1/2 : 00.88-0.98   30.930.94      
FT    1 - 0 Heidelberg Utd  vs Hume City  1/4 : 00.88-0.98   2 3/4-0.990.86      
FT    2 - 2 Oakleigh Cannons  vs Melb. Knights  0 : 3/40.88-0.98   31.000.87      
FT    2 - 1 Dandenong Th.  vs Heidelberg Utd  0 : 1/2-0.950.85   3 1/40.930.94      
FT    1 - 0 Hume City  vs Altona Magic SC  0 : 3/4-0.950.85   30.930.94      
FT    0 - 2 Moreland City SC  vs South Melbourne  1 1/2 : 00.980.91   3 1/4-0.970.84      
FT    1 - 0 Avondale Heights  vs Port Melbourne  0 : 1 1/20.910.98   3 3/4-0.980.85      
FT    1 - 2 North Geelong W.  vs Bentleigh Greens  1/2 : 01.000.89   30.950.92      
FT    1 - 2 Green Gully SC  vs Oakleigh Cannons  1 : 00.920.97   3 1/4-0.930.80      
FT    4 - 1 Melb. Knights  vs St Albans Saints  0 : 1 1/4-0.930.82   2 3/40.890.98      
FT    2 - 1 South Melbourne  vs North Geelong W.  0 : 20.81-0.92   3 1/20.85-0.98      
FT    0 - 2 Hume City  vs Dandenong Th.  0 : 1/4-0.970.87   3 1/40.980.89      
FT    0 - 2 Altona Magic SC  vs Port Melbourne  3/4 : 00.901.00   3 1/20.970.90      
FT    0 - 3 Moreland City SC  vs Oakleigh Cannons  2 : 00.85-0.95   3 3/40.910.96      
FT    0 - 1 Green Gully SC  vs St Albans Saints  0 : 1 1/4-0.950.85   3 1/21.000.87      
FT    0 - 4 Bentleigh Greens  vs Avondale Heights  1 1/2 : 00.970.92   3 3/40.84-0.97      
FT    5 - 0 Melb. Knights  vs Heidelberg Utd  0 : 1-0.930.83   3 1/40.930.94      
FT    3 - 0 South Melbourne  vs Avondale Heights  1/2 : 0-0.970.87   3 1/40.920.95      
FT    3 - 0 St Albans Saints  vs Moreland City SC  0 : 00.81-0.92   30.82-0.95      
FT    0 - 1 Dandenong Th.  vs Melb. Knights  1/2 : 00.88-0.98   3 1/2-0.970.84      
FT    3 - 0 Port Melbourne  vs Hume City  0 : 1/4-0.940.84   2 3/40.871.00      
FT    1 - 2 Bentleigh Greens  vs Altona Magic SC  0 : 3/40.910.98   3 1/40.84-0.97      
FT    5 - 0 Oakleigh Cannons  vs North Geelong W.  0 : 2 3/40.990.90   4 1/40.83-0.96      
FT    1 - 0 Heidelberg Utd  vs Green Gully SC  1/2 : 0-0.960.84   3 1/4-0.960.82      
FT    5 - 1 South Melbourne  vs Altona Magic SC  0 : 3/40.89-0.99   3-0.950.82      
FT    1 - 1 Melb. Knights  vs Hume City  0 : 1/20.87-0.97   3 1/40.880.99      
FT    2 - 1 Port Melbourne  vs Bentleigh Greens  0 : 3/41.000.90   3 1/40.81-0.94      
FT    1 - 0 North Geelong W.  vs St Albans Saints  1/4 : 00.900.99   3-0.980.85      
FT    4 - 2 Avondale Heights  vs Oakleigh Cannons  0 : 1/40.891.00   3 1/40.970.90      
FT    0 - 0 Heidelberg Utd  vs Moreland City SC  0 : 1-0.950.85   3 3/40.900.97      
FT    4 - 2 Green Gully SC  vs Dandenong Th.  0 : 3/4-0.940.84   3 1/20.900.97      
FT    3 - 2 Melb. Knights  vs Green Gully SC  0 : 1/20.950.93   3 1/20.930.94      
FT    5 - 2 South Melbourne  vs Port Melbourne  0 : 0-0.950.83   30.980.89      
FT    3 - 2 Dandenong Th.  vs Moreland City SC  0 : 1/40.950.94   3 3/4-0.990.86      
FT    2 - 3 Hume City  vs Bentleigh Greens  0 : 1/20.87-0.97   2 3/40.990.88      
FT    4 - 0 Avondale Heights  vs St Albans Saints  0 : 2 1/20.960.92   4-0.960.83      
FT    5 - 1 Oakleigh Cannons  vs Altona Magic SC  0 : 1 3/40.82-0.93   3 1/20.871.00      
FT    1 - 1 Heidelberg Utd  vs North Geelong W.  0 : 1 1/40.900.99   3 3/41.000.87      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo