x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG VENEZUELA HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Venezuela

FT    2 - 2 Mineros Guayana  vs Hermanos Colmenares                 
FT    2 - 0 Carabobo  vs Estu.Merida  0 : 3/40.730.97   20.750.95      
FT    0 - 1 Portuguesa  vs Metropolitano  0 : 00.59-0.90   20.720.98      
FT    0 - 2 Monagas  vs Caracas  0 : 1/40.880.82   2 1/40.970.73      
FT    0 - 0 Dep.Guaira  vs Dep.Tachira  0 : 00.840.86   2 1/40.970.73      
FT    2 - 1 Angostura  vs Zamora Barinas  0 : 00.990.71   2 1/40.880.82      
FT    2 - 0 UCV FC  vs Rayo Zuliano  0 : 1/40.780.92   2 1/40.740.96      
FT    3 - 1 Estu.Merida  vs Mineros Guayana  0 : 1/20.890.81   2 1/20.920.78      
FT    1 - 1 Caracas  vs Dep.Guaira  0 : 1/40.850.85   2 1/40.850.85      
FT    1 - 0 Dep.Tachira  vs Angostura  0 : 10.60-0.90   2 3/40.880.82      
FT    1 - 0 Rayo Zuliano  vs Monagas  1/4 : 00.870.83   2 1/20.930.77      
FT    1 - 3 Zamora Barinas  vs Puerto Cabello  1/2 : 00.770.93   2 1/40.940.76      
FT    2 - 3 Metropolitano  vs Hermanos Colmenares  0 : 10.820.88   2 1/20.920.78      
FT    1 - 0 Carabobo  vs Portuguesa  0 : 1/20.740.96   2 1/40.60-0.91      
FT    2 - 1 Puerto Cabello  vs Caracas  0 : 1/20.750.95   20.57-0.88      
FT    0 - 2 Monagas  vs Metropolitano  0 : 1/20.740.96   2 1/40.860.84      
FT    2 - 3 Angostura  vs Estu.Merida  0 : 1/40.830.87   2 1/40.800.90      
FT    0 - 4 Mineros Guayana  vs Dep.Tachira  1/4 : 00.950.75   2 1/40.940.76      
FT    5 - 3 Dep.Guaira  vs Rayo Zuliano  0 : 3/40.950.75   2 1/40.770.93      
FT    2 - 1 Portuguesa  vs Zamora Barinas  0 : 1/2-0.990.69   20.860.84      
FT    0 - 0 UCV FC  vs Carabobo  1/4 : 00.970.73   20.900.80      
FT    1 - 0 Zamora Barinas  vs UCV FC  0 : 1-0.950.65   2 1/40.770.93      
FT    4 - 1 Caracas  vs Angostura  0 : 3/40.701.00   20.63-0.93      
FT    0 - 1 Estu.Merida  vs Portuguesa  0 : 1/4-0.950.65   20.910.79      
FT    3 - 2 Carabobo  vs Dep.Guaira  0 : 1/20.870.83   20.760.94      
FT    1 - 1 Rayo Zuliano  vs Hermanos Colmenares  0 : 1/4-0.880.58   2 1/40.800.90      
FT    0 - 0 Puerto Cabello  vs Dep.Tachira  0 : 1/40.950.75   2 1/40.980.72      
FT    3 - 0 Metropolitano  vs Mineros Guayana  0 : 1/20.780.92   2 1/20.830.87      
FT    3 - 2 Monagas  vs Puerto Cabello  0 : 1/41.000.70   2 1/4-0.950.65      
FT    3 - 2 Angostura  vs Metropolitano  1/4 : 00.55-0.87   2 1/4-0.940.64      
FT    1 - 1 Dep.Tachira  vs Caracas  0 : 1/20.850.85   2 1/40.880.82      
FT    0 - 2 Hermanos Colmenares  vs Portuguesa  0 : 01.000.70   2 1/40.860.84      
FT    0 - 1 Mineros Guayana  vs Carabobo  1/2 : 00.701.00   2 1/40.950.75      
FT    3 - 2 UCV FC  vs Estu.Merida  0 : 00.850.85   2 1/40.840.86      
FT    1 - 1 Rayo Zuliano  vs Zamora Barinas  0 : 01.000.70   2 1/40.790.91      
FT    2 - 0 Portuguesa  vs UCV FC  0 : 1/20.870.83   1 3/40.64-0.94      
FT    1 - 1 Caracas  vs Mineros Guayana  0 : 10.60-0.91   2 3/40.810.89      
FT    0 - 0 Carabobo  vs Rayo Zuliano  0 : 1 1/21.000.70   2 3/40.900.80      
FT    1 - 0 Dep.Guaira  vs Angostura  0 : 1/20.940.76   20.800.90      
FT    1 - 0 Puerto Cabello  vs Hermanos Colmenares  0 : 1/20.800.90   2 1/40.800.90      
FT    1 - 1 Zamora Barinas  vs Monagas  0 : 00.920.78   2 1/41.000.70      
FT    0 - 2 Estu.Merida  vs Metropolitano  0 : 0-0.990.69   20.750.95      
FT    1 - 2 Monagas  vs Portuguesa  0 : 3/41.000.70   2 1/4-0.930.62      
FT    2 - 2 Angostura  vs Puerto Cabello  1/2 : 00.740.96   1 3/40.770.93      
FT    2 - 2 Caracas  vs Estu.Merida  0 : 1/20.65-0.95   2 1/2-0.910.60      
FT    0 - 2 Mineros Guayana  vs Dep.Guaira  0 : 00.980.72   2 1/40.940.76      
FT    1 - 1 Dep.Tachira  vs Zamora Barinas  0 : 3/40.930.77   2 1/40.900.80      
FT    1 - 0 Metropolitano  vs Carabobo  1/4 : 00.701.00   20.780.92      
FT    1 - 1 Hermanos Colmenares  vs UCV FC  0 : 1/20.950.75   2 1/40.900.80      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo