x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG THỤY SỸ HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Thụy Sỹ

FT    3 - 1 Basel  vs Grasshoppers  0 : 1-0.940.84   3 1/40.970.90      
FT    2 - 3 Zurich  vs Lugano  0 : 1/4-0.930.83   2 3/40.950.92      
FT    2 - 1 Young Boys  vs Winterthur  0 : 1 3/40.940.95   3 3/40.900.97      
FT    0 - 1 Luzern  vs Servette  1/2 : 00.891.00   3 1/40.970.90      
FT    4 - 0 St. Gallen  vs Sion  0 : 1 1/40.910.98   3 3/4-0.980.85      
FT    1 - 2 Sion  vs Luzern  1/4 : 00.891.00   3 1/4-0.980.85      
FT    2 - 2 Grasshoppers  vs St. Gallen  1/2 : 01.000.89   3 1/20.900.97      
FT    2 - 0 Lugano  vs Young Boys  0 : 0-0.950.85   3 1/4-0.970.84      
FT    0 - 2 Winterthur  vs Zurich  1/4 : 00.900.99   2 1/20.920.95      
FT    3 - 3 Servette  vs Basel  0 : 3/40.960.93   30.84-0.97      
FT    1 - 1 Basel  vs Lugano  1/4 : 00.900.99   2 3/40.82-0.95      
FT    2 - 1 Zurich  vs Grasshoppers  0 : 1/2-0.980.88   2 3/40.970.90      
FT    0 - 2 Sion  vs Young Boys  1 : 00.930.96   3 1/40.920.95      
FT    1 - 1 Luzern  vs St. Gallen  0 : 1/4-0.930.82   3 1/40.880.99      
FT    0 - 1 Winterthur  vs Servette  3/4 : 0-0.920.81   2 3/40.950.92      
FT    2 - 1 Lugano  vs Winterthur  0 : 3/40.950.94   2 3/40.920.95      
FT    6 - 1 St. Gallen  vs Basel  0 : 1-0.980.88   3 1/40.85-0.98      
FT    1 - 1 Young Boys  vs Zurich  0 : 1 1/4-0.940.84   30.86-0.99      
FT    5 - 0 Servette  vs Sion  0 : 1 1/20.900.99   3 1/20.970.90      
FT    2 - 0 Grasshoppers  vs Luzern  3/4 : 00.920.97   30.86-0.99      
FT    0 - 2 Basel  vs Zurich  0 : 1/40.85-0.95   2 1/20.871.00      
FT    2 - 3 Grasshoppers  vs Servette  1/2 : 00.87-0.97   3-0.960.83      
FT    2 - 2 Luzern  vs Lugano  0 : 3/40.990.90   30.86-0.99      
FT    0 - 2 St. Gallen  vs Young Boys  1/4 : 00.940.95   3 1/40.84-0.97      
FT    0 - 1 Sion  vs Winterthur  0 : 1/40.940.95   2 1/20.880.99      
FT    5 - 1 Young Boys  vs Luzern  0 : 3/40.84-0.94   3 1/2-0.960.83      
FT    1 - 4 Winterthur  vs Basel  1/4 : 00.930.96   2 3/40.970.90      
FT    2 - 2 Zurich  vs Sion  0 : 1 1/4-0.960.86   2 3/40.920.95      
FT    5 - 1 Lugano  vs Grasshoppers  0 : 1/20.86-0.96   2 3/40.880.99      
FT    1 - 1 Servette  vs St. Gallen  0 : 1/40.86-0.96   3 1/40.950.92      
FT    3 - 1 Luzern  vs Winterthur  0 : 1 1/40.990.90   30.920.95      
FT    1 - 2 Sion  vs Basel  1/2 : 00.990.90   2 3/40.940.93      
FT    4 - 0 Servette  vs Zurich  0 : 1/2-0.930.82   2 1/20.920.95      
FT    1 - 2 St. Gallen  vs Lugano  0 : 1/20.930.96   30.980.89      
FT    4 - 1 Grasshoppers  vs Young Boys  1 : 0-0.950.85   30.84-0.97      
FT    1 - 0 Zurich  vs St. Gallen  0 : 1/40.891.00   2 3/40.83-0.96      
FT    2 - 0 Lugano  vs Sion  0 : 10.990.90   2 3/40.900.97      
FT    0 - 2 Basel  vs Luzern  0 : 00.82-0.93   30.960.91      
FT    6 - 1 Young Boys  vs Servette  0 : 10.84-0.94   3 1/4-0.960.83      
FT    1 - 2 Winterthur  vs Grasshoppers  0 : 01.000.89   2 1/20.890.98      
FT    1 - 3 Grasshoppers  vs Sion  0 : 1/20.930.96   2 3/40.85-0.98      
FT    1 - 1 Basel  vs Young Boys  1/2 : 00.970.92   30.900.97      
FT    2 - 3 St. Gallen  vs Winterthur  0 : 1 1/4-0.930.83   30.930.94      
FT    4 - 1 Luzern  vs Zurich  0 : 1/4-0.880.77   2 3/4-0.990.86      
FT    0 - 0 Servette  vs Lugano  0 : 1/2-0.950.85   2 1/20.900.97      
FT    2 - 0 Young Boys  vs Grasshoppers  0 : 1 3/40.980.91   3 1/20.980.89      
FT    1 - 2 Winterthur  vs Luzern  1/2 : 00.83-0.93   2 1/20.920.95      
FT    1 - 1 Lugano  vs St. Gallen  0 : 00.900.98   2 3/40.910.95      
FT    2 - 2 Sion  vs Servette  1/2 : 0-0.920.81   2 1/20.890.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo