x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG PARAGUAY HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Paraguay

FT    3 - 1 Tacuary FBC  vs Sportivo Luqueno  1/4 : 00.900.96   2 1/20.970.87      
FT    1 - 3 Olimpia Asuncion  vs Sportivo Ameliano  0 : 3/40.78-0.96   2 1/20.830.97      
FT    2 - 2 Guairena FC  vs Guarani CA  1/4 : 00.68-0.88   2 1/40.950.85      
FT    2 - 1 Nacional(PAR)  vs Cerro Porteno  1/2 : 00.900.96   2 1/20.920.92      
FT    0 - 2 General Caballero  vs Libertad  1 : 00.870.99   2 3/40.910.93      
FT    2 - 0 Sportivo Trinidense  vs Resistencia SC  0 : 3/4-0.890.74   2 1/20.910.93      
FT    0 - 1 Sportivo Luqueno  vs Nacional(PAR)  0 : 1/4-0.930.75   2 1/40.910.93      
FT    1 - 1 Sportivo Ameliano  vs Guairena FC  0 : 3/4-0.990.85   2 1/40.870.97      
FT    0 - 2 Guarani CA  vs Sportivo Trinidense  0 : 00.910.91   2 1/20.840.96      
FT    1 - 0 Resistencia SC  vs Tacuary FBC  0 : 1/4-0.950.77   2 1/40.890.91      
FT    1 - 0 Libertad  vs Olimpia Asuncion  0 : 3/40.940.92   2 1/20.860.98      
FT    1 - 2 Cerro Porteno  vs General Caballero  0 : 1 1/4-0.950.81   2 3/40.78-0.94      
FT    0 - 0 Nacional(PAR)  vs Resistencia SC  0 : 1/20.920.94   2 1/40.960.88      
FT    2 - 0 Sportivo Trinidense  vs Sportivo Ameliano  0 : 1/40.990.87   2 3/4-0.880.70      
FT    1 - 3 Tacuary FBC  vs Guarani CA  0 : 0-0.960.82   2 1/40.850.99      
FT    1 - 1 Sportivo Luqueno  vs Cerro Porteno  3/4 : 00.82-0.96   2 1/20.960.88      
FT    1 - 1 Olimpia Asuncion  vs General Caballero  0 : 1-0.900.75   3-0.820.62      
FT    0 - 2 Guairena FC  vs Libertad  1 1/2 : 00.83-0.97   2 3/40.870.97      
FT    1 - 1 Resistencia SC  vs Sportivo Luqueno  1/4 : 00.910.95   2 1/40.910.93      
FT    2 - 2 Guarani CA  vs Nacional(PAR)  0 : 1/4-0.910.76   2 1/40.960.88      
FT    2 - 2 Cerro Porteno  vs Olimpia Asuncion  0 : 1/40.880.98   2 1/20.940.90      
FT    2 - 1 Libertad  vs Sportivo Trinidense  0 : 1 1/40.900.96   30.910.93      
FT    2 - 1 Sportivo Ameliano  vs Tacuary FBC  0 : 1/20.920.94   2 1/20.850.99      
FT    3 - 0 General Caballero  vs Guairena FC  0 : 1/40.940.92   2 1/2-0.890.72      
FT    3 - 0 Tacuary FBC  vs Libertad  1 1/2 : 00.960.90   2 3/40.880.96      
FT    1 - 0 Guairena FC  vs Olimpia Asuncion  3/4 : 0-0.940.80   2 1/20.900.94      
FT    1 - 2 Resistencia SC  vs Cerro Porteno  1 : 0-0.980.84   2 3/40.980.86      
FT    2 - 0 Sportivo Trinidense  vs General Caballero  0 : 3/40.900.96   2 3/40.860.98      
FT    3 - 0 Sportivo Luqueno  vs Guarani CA  0 : 00.83-0.97   2 1/40.890.95      
FT    1 - 0 Nacional(PAR)  vs Sportivo Ameliano  0 : 1/4-0.930.79   2 1/4-0.950.79      
FT    2 - 0 Sportivo Ameliano  vs Sportivo Luqueno  0 : 1/40.900.96   2 1/20.960.88      
FT    2 - 1 Libertad  vs Nacional(PAR)  0 : 1 1/4-0.920.77   2 1/20.910.93      
FT    1 - 0 Guarani CA  vs Resistencia SC  0 : 1/40.890.97   2 1/20.980.86      
FT    2 - 0 Cerro Porteno  vs Guairena FC  0 : 1 1/20.861.00   31.000.84      
FT    1 - 1 Olimpia Asuncion  vs Sportivo Trinidense  0 : 3/40.880.98   2 1/20.80-0.96      
FT    1 - 0 General Caballero  vs Tacuary FBC  0 : 1/40.861.00   2 1/20.950.89      
FT    0 - 3 Guarani CA  vs Cerro Porteno  1/2 : 00.940.92   2 1/20.75-0.92      
FT    0 - 2 Sportivo Luqueno  vs Libertad  1 : 00.76-0.91   2 1/20.910.93      
FT    2 - 0 Nacional(PAR)  vs General Caballero  0 : 1/20.82-0.96   2 1/40.82-0.98      
FT    0 - 1 Tacuary FBC  vs Olimpia Asuncion  1 : 0-0.990.85   2 3/40.980.86      
FT    1 - 1 Resistencia SC  vs Sportivo Ameliano  1/4 : 00.930.93   2 1/20.960.88      
FT    1 - 0 Sportivo Trinidense  vs Guairena FC  0 : 3/40.861.00   2 1/20.860.98      
FT    3 - 2 General Caballero  vs Sportivo Luqueno  1/4 : 00.74-0.89   2 1/2-0.940.78      
FT    4 - 0 Libertad  vs Resistencia SC  0 : 1 3/40.990.87   30.940.90      
FT    1 - 1 Sportivo Ameliano  vs Guarani CA  0 : 1/2-0.910.76   2 1/20.930.91      
FT    3 - 2 Cerro Porteno  vs Sportivo Trinidense  0 : 3/4-0.940.80   2 1/20.930.91      
FT    0 - 1 Olimpia Asuncion  vs Nacional(PAR)  0 : 3/4-0.940.80   2 1/2-0.930.77      
FT    0 - 1 Guairena FC  vs Tacuary FBC  0 : 1/40.970.89   2 1/40.970.87      
FT    1 - 1 Resistencia SC  vs General Caballero  0 : 1/40.980.88   2 1/21.000.84      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo