x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG OMAN HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Oman

FT    4 - 1 Dhofar  vs Al Ittihad (OMA)  0 : 1 1/40.72-0.96   2 1/20.74-0.98      
FT    1 - 2 Al Nasr (OMA)  vs Bahla Club  0 : 1/20.830.93   2 1/20.74-0.98      
FT    0 - 1 Rustaq Club  vs Al Seeb  1/2 : 0-0.930.68   20.63-0.88      
FT    4 - 0 Al Suwaiq  vs Sohar Club (OMA)  0 : 1/20.70-0.94   2 1/40.920.84      
FT    1 - 0 Mussanah Club  vs Al Bashaer (OMA)  0 : 3/40.73-0.97   2 1/40.770.99      
FT    0 - 0 Sur Club  vs Al Nahda (OMA)  1 : 00.60-0.86   20.68-0.93      
FT    3 - 3 Oman Club  vs Al Oruba (OMA)  0 : 1/20.930.83   20.70-0.94      
FT    1 - 3 Al Ittihad (OMA)  vs Sur Club  0 : 00.910.91   20.970.83      
FT    4 - 4 Bahla Club  vs Al Suwaiq  1/4 : 0-0.940.76   20.840.96      
FT    0 - 2 Al Bashaer (OMA)  vs Rustaq Club  3/4 : 00.850.97   20.890.91      
FT    3 - 0 Al Nahda (OMA)  vs Mussanah Club  0 : 1 1/40.890.93   2 1/40.890.91      
FT    3 - 0 Al Seeb  vs Al Nasr (OMA)  0 : 1-0.980.80   2 1/4-0.800.55      
FT    1 - 1 Sohar Club (OMA)  vs Oman Club  0 : 3/40.980.84   20.970.83      
FT    0 - 2 Al Oruba (OMA)  vs Dhofar  3/4 : 00.920.90   2 1/40.950.85      
FT    1 - 2 Al Ittihad (OMA)  vs Bahla Club  0 : 00.73-0.92   1 3/40.78-0.98      
FT    4 - 0 Dhofar  vs Rustaq Club                 
FT    0 - 1 Oman Club  vs Al Nasr (OMA)  0 : 1/4-0.950.77   21.000.80      
FT    1 - 0 Sur Club  vs Al Bashaer (OMA)                 
FT    1 - 2 Al Nahda (OMA)  vs Al Seeb                 
FT    3 - 0 Sohar Club (OMA)  vs Al Oruba (OMA)                 
FT    2 - 1 Mussanah Club  vs Al Suwaiq  3/4 : 00.75-0.93   2-0.970.77      
FT    1 - 0 Al Suwaiq  vs Oman Club  0 : 1/21.000.82   1 3/40.820.98      
FT    4 - 3 Al Oruba (OMA)  vs Bahla Club  0 : 0-0.990.81   21.000.70      
FT    0 - 1 Al Nasr (OMA)  vs Dhofar  1/4 : 00.710.99   1 3/40.920.78      
FT    0 - 0 Rustaq Club  vs Sur Club  0 : 3/40.860.84   20.860.84      
FT    0 - 1 Mussanah Club  vs Sohar Club (OMA)                 
FT    0 - 3 Al Bashaer (OMA)  vs Al Nahda (OMA)                 
FT    1 - 1 Al Seeb  vs Al Ittihad (OMA)  0 : 1 1/20.70-0.89   2 1/20.70-0.91      
FT    3 - 0 Al Nahda (OMA)  vs Al Ittihad (OMA)                 
FT    2 - 0 Al Seeb  vs Sohar Club (OMA)  0 : 10.80-0.98   20.65-0.87      
FT    1 - 1 Al Nahda (OMA)  vs Rustaq Club                 
FT    1 - 1 Bahla Club  vs Sohar Club (OMA)                 
FT    0 - 1 Dhofar  vs Al Suwaiq                 
FT    4 - 1 Al Seeb  vs Al Oruba (OMA)                 
FT    1 - 0 Al Nasr (OMA)  vs Sur Club  0 : 1/21.000.82   21.000.80      
FT    3 - 1 Oman Club  vs Mussanah Club  0 : 0-0.970.79   1 3/40.850.95      
FT    0 - 1 Al Ittihad (OMA)  vs Al Bashaer (OMA)                 
FT    0 - 0 Bahla Club  vs Oman Club                 
FT    0 - 3 Al Suwaiq  vs Al Seeb  1/4 : 01.000.82   1 3/40.930.87      
FT    0 - 1 Sohar Club (OMA)  vs Dhofar                 
FT    0 - 1 Sur Club  vs Al Oruba (OMA)                 
FT    0 - 2 Al Bashaer (OMA)  vs Al Nasr (OMA)  1/4 : 00.990.83   2-0.990.79      
FT    1 - 2 Rustaq Club  vs Mussanah Club  0 : 1/40.840.98   1 3/40.910.89      
FT    3 - 1 Al Seeb  vs Bahla Club                 
FT    0 - 1 Al Nasr (OMA)  vs Al Nahda (OMA)  1/2 : 00.76-0.94   1 3/40.890.91      
FT    1 - 1 Mussanah Club  vs Bahla Club  0 : 1/4-0.980.80   1 3/40.870.93      
FT    4 - 1 Dhofar  vs Oman Club  0 : 1/2-0.950.77   2-0.950.75      
FT    0 - 1 Al Ittihad (OMA)  vs Rustaq Club  1/2 : 00.80-0.98   2-0.930.72      
FT    2 - 1 Al Oruba (OMA)  vs Al Bashaer (OMA)                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo