x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG BAHRAIN HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Bahrain

FT    1 - 0 Al Hala  vs Ittifaq Maqaba  0 : 10.730.97   2 1/20.850.85      
FT    1 - 1 East Riffa  vs Aali Club  0 : 1 1/40.980.72   2 1/20.67-0.97      
FT    1 - 1 Aali Club  vs Al Hala  3/4 : 00.940.76   2 1/40.900.80      
FT    0 - 2 Ittifaq Maqaba  vs East Riffa  1 : 00.880.82   2 1/20.780.92      
FT    2 - 3 Aali Club  vs Ittifaq Maqaba  0 : 1/40.810.89   20.860.84      
FT    1 - 1 East Riffa  vs Al Hala  0 : 1/40.790.91   2 1/40.890.81      
FT    1 - 1 Al Khaldiya(BHR)  vs Bahrain Club  0 : 20.86-0.98   3 1/40.920.94      
FT    3 - 1 East Riffa  vs Al Hala  0 : 1/40.86-0.98   2 1/20.870.99      
FT    1 - 1 Al Ahli (BHR)  vs Manama  1/4 : 00.970.85   2 1/4-0.930.73      
FT    1 - 1 Sitra Club  vs Al Shabab (BHR)  0 : 1/20.85-0.97   2 1/40.84-0.98      
FT    7 - 0 AL Riffa  vs Budaiya (BHR)                 
FT    1 - 3 Al Hadd  vs Muharraq  3/4 : 00.890.99   2 1/20.861.00      
FT    0 - 6 Budaiya (BHR)  vs Al Khaldiya(BHR)                 
FT    1 - 1 Manama  vs East Riffa  0 : 3/40.82-0.94   2 1/40.920.94      
FT    3 - 1 Bahrain Club  vs Sitra Club                 
FT    0 - 0 Al Ahli (BHR)  vs Muharraq                 
FT    2 - 2 Al Hadd  vs Al Shabab (BHR)                 
FT    4 - 1 AL Riffa  vs Al Hala                 
FT    1 - 4 Bahrain Club  vs Al Hadd  1/4 : 00.980.90   2 1/40.85-0.99      
FT    0 - 0 Al Shabab (BHR)  vs Al Ahli (BHR)  0 : 0-0.960.84   2 1/40.980.88      
FT    0 - 1 East Riffa  vs AL Riffa  1/2 : 00.80-0.98   2 1/40.900.90      
FT    1 - 2 Al Hala  vs Al Khaldiya(BHR)  1 : 00.940.88   2 1/20.990.81      
FT    1 - 1 Muharraq  vs Manama  0 : 1/4-0.940.82   2 1/40.83-0.97      
FT    3 - 1 Sitra Club  vs Budaiya (BHR)                 
FT    0 - 0 Muharraq  vs Bahrain Club  0 : 1 3/40.960.92   30.940.92      
FT    4 - 1 Manama  vs Budaiya (BHR)                 
FT    2 - 3 Al Hala  vs Sitra Club  1/2 : 00.950.93   20.950.91      
FT    3 - 2 Al Khaldiya(BHR)  vs AL Riffa  0 : 1/4-0.990.81   2 1/40.870.99      
FT    0 - 1 Budaiya (BHR)  vs Al Hadd                 
FT    0 - 0 Manama  vs Al Shabab (BHR)  0 : 3/40.84-0.96   2 1/40.890.97      
FT    2 - 2 Muharraq  vs East Riffa  0 : 3/40.81-0.99   2 1/40.920.88      
FT    1 - 1 Al Ahli (BHR)  vs Bahrain Club  0 : 3/41.000.82   2 1/40.920.88      
FT    0 - 5 Al Shabab (BHR)  vs Muharraq  3/4 : 00.990.89   2 1/40.890.97      
FT    0 - 1 Sitra Club  vs AL Riffa  1/2 : 00.70-0.85   2 1/4-0.970.83      
FT    1 - 1 East Riffa  vs Al Khaldiya(BHR)  3/4 : 00.890.99   2 1/4-0.920.77      
FT    0 - 1 Bahrain Club  vs Manama  1 : 00.82-0.94   2 1/2-0.970.83      
FT    2 - 1 Al Ahli (BHR)  vs Budaiya (BHR)                 
FT    2 - 1 Al Hala  vs Al Hadd                 
FT    2 - 2 Al Khaldiya(BHR)  vs Sitra Club  0 : 3/40.980.90   2 1/40.940.92      
FT    1 - 0 Al Shabab (BHR)  vs East Riffa  0 : 1/4-0.880.74   20.76-0.91      
FT    0 - 3 Al Hala  vs Al Ahli (BHR)  0 : 00.81-0.93   21.000.86      
FT    1 - 1 AL Riffa  vs Al Hadd  0 : 1 1/40.950.93   2 1/20.890.97      
FT    0 - 2 East Riffa  vs Sitra Club  1/4 : 00.80-0.93   20.880.98      
FT    1 - 5 Budaiya (BHR)  vs Muharraq                 
FT    2 - 3 Bahrain Club  vs Al Shabab (BHR)                 
FT    0 - 1 Al Hala  vs Manama  1/2 : 00.990.89   2 1/4-0.990.85      
FT    3 - 5 Al Hadd  vs Al Khaldiya(BHR)                 
FT    1 - 1 AL Riffa  vs Al Ahli (BHR)                 
FT    2 - 4 Bahrain Club  vs East Riffa  1/4 : 00.82-0.94   20.940.92      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo