x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ JAPAN FOOTBALL LEAGUE HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Japan Football League

FT    1 - 0 Okinawa SV  vs Minebea Mitsumi FC  0 : 00.990.83   2 1/4-0.890.68      
FT    3 - 1 Rayluck Shiga  vs Urayasu SC  0 : 3/4-0.880.68   2 3/40.960.84      
FT    1 - 0 Reinmeer Aomori  vs Maruyasu Okazaki  0 : 1/20.830.99   2 1/2-0.910.70      
FT    0 - 0 Verspah Oita  vs Suzuka Point Getters  0 : 1/2-0.930.74   2 1/20.970.83      
FT    0 - 0 Honda FC  vs Tokyo Musashino  0 : 3/4-0.980.80   2 1/2-0.990.79      
FT    1 - 0 Criacao Shinjuku  vs Veertien Mie  1/2 : 00.940.88   2 1/2-0.990.79      
FT    0 - 0 Kochi United SC  vs TIAMO Hirakata                 
FT    0 - 0 Sony Sendai  vs Rayluck Shiga                 
FT    1 - 0 Minebea Mitsumi FC  vs Reinmeer Aomori                 
FT    2 - 1 Tokyo Musashino  vs Verspah Oita                 
FT    0 - 0 Urayasu SC  vs Okinawa SV                 
FT    2 - 4 TIAMO Hirakata  vs Criacao Shinjuku                 
FT    0 - 1 Veertien Mie  vs Honda FC                 
FT    2 - 2 Maruyasu Okazaki  vs Kochi United SC  0 : 1/2-0.980.84   2 1/40.82-0.98      
FT    1 - 0 Reinmeer Aomori  vs Urayasu SC  0 : 10.930.89   2 1/20.900.90      
FT    0 - 4 Verspah Oita  vs Veertien Mie  0 : 1/40.79-0.97   2 1/2-0.990.79      
FT    0 - 1 Okinawa SV  vs Sony Sendai  1/4 : 0-0.970.79   2 1/2-0.990.79      
FT    0 - 0 Kochi United SC  vs Minebea Mitsumi FC  0 : 00.79-0.97   2 1/2-0.990.79      
FT    2 - 0 Suzuka Point Getters  vs Tokyo Musashino  1/4 : 00.78-0.96   2 1/20.970.83      
FT    1 - 1 Honda FC  vs TIAMO Hirakata  0 : 1-0.960.78   2 1/20.890.91      
FT    1 - 2 Criacao Shinjuku  vs Maruyasu Okazaki  1/4 : 00.830.99   2 1/20.950.85      
FT    3 - 0 Rayluck Shiga  vs Okinawa SV  0 : 3/40.900.96   2 1/20.830.97      
FT    1 - 1 Veertien Mie  vs Suzuka Point Getters  0 : 1/40.84-0.98   2 1/40.860.98      
FT    0 - 2 TIAMO Hirakata  vs Verspah Oita  0 : 0-0.980.80   2 3/4-0.880.70      
FT    1 - 1 Sony Sendai  vs Reinmeer Aomori                 
FT    2 - 1 Minebea Mitsumi FC  vs Criacao Shinjuku  0 : 1/40.850.85   2 1/40.990.85      
FT    1 - 1 Maruyasu Okazaki  vs Honda FC  1/4 : 0-0.970.79   2 1/20.970.83      
FT    1 - 3 Urayasu SC  vs Kochi United SC  1/2 : 00.75-0.90   2 1/2-0.990.79      
FT    2 - 1 Suzuka Point Getters  vs TIAMO Hirakata  0 : 01.000.82   2 1/20.801.00      
FT    1 - 3 Rayluck Shiga  vs Reinmeer Aomori  0 : 1/40.900.80   2 1/40.770.93      
FT    2 - 0 Kochi United SC  vs Sony Sendai                 
FT    2 - 1 Criacao Shinjuku  vs Urayasu SC  0 : 1/2-0.870.67   2 1/2-0.980.78      
FT    1 - 0 Verspah Oita  vs Maruyasu Okazaki  0 : 1/41.000.82   2 1/40.801.00      
FT    0 - 1 Honda FC  vs Minebea Mitsumi FC  0 : 10.861.00   2 3/4-0.980.82      
FT    1 - 0 Tokyo Musashino  vs Veertien Mie  0 : 0-0.890.74   2 1/2-0.900.73      
FT    1 - 0 Okinawa SV  vs Reinmeer Aomori                 
FT    4 - 1 TIAMO Hirakata  vs Tokyo Musashino  1/4 : 00.72-0.91   2 1/2-0.960.76      
FT    1 - 0 Sony Sendai  vs Criacao Shinjuku  0 : 1/20.740.96   2 1/20.800.90      
FT    1 - 0 Rayluck Shiga  vs Kochi United SC                 
FT    1 - 1 Urayasu SC  vs Honda FC                 
FT    0 - 1 Minebea Mitsumi FC  vs Verspah Oita                 
FT    2 - 2 Maruyasu Okazaki  vs Suzuka Point Getters  0 : 1/40.79-0.97   2 1/2-0.990.79      
FT    0 - 1 Criacao Shinjuku  vs Rayluck Shiga                 
FT    1 - 2 Veertien Mie  vs TIAMO Hirakata                 
FT    0 - 1 Tokyo Musashino  vs Maruyasu Okazaki                 
FT    1 - 0 Kochi United SC  vs Okinawa SV                 
FT    1 - 2 Honda FC  vs Sony Sendai                 
FT    2 - 1 Verspah Oita  vs Urayasu SC                 
FT    0 - 1 Suzuka Point Getters  vs Minebea Mitsumi FC  0 : 1/4-0.980.80   2 1/40.920.88      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo