x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 2 TRUNG QUỐC HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Trung Quốc

FT    2 - 0 Sichuan Jiuniu  vs Shanghai Jiading  0 : 1 1/20.850.97   2 1/20.75-0.95      
FT    0 - 0 Nanjing City  vs Jiangxi Liansheng  0 : 1 1/40.80-0.98   2 1/20.70-0.91      
FT    1 - 1 Guangzhou FC  vs Jinan Xingzhou  1/2 : 00.80-0.98   2 1/4-0.950.75      
FT    1 - 0 Guangxi Pingguo  vs Shijiazhuang Gongfu  0 : 1/20.920.90   2 1/40.990.71      
FT    3 - 0 Suzhou Dongwu  vs Wuxi Wugo  0 : 10.850.97   2 1/41.000.80      
FT    0 - 3 Liaoning Shenyang  vs Heilongjiang Ice City  1/4 : 00.970.85   2 1/40.810.99      
FT    0 - 0 Qingdao West Coast  vs Dandong Tengyue  0 : 10.940.76   2 1/4-0.980.78      
FT    2 - 0 Yanbian Longding  vs Dongguan Utd  0 : 3/40.810.89   20.790.91      
FT    4 - 0 Shijiazhuang Gongfu  vs Wuxi Wugo  0 : 1 1/40.900.80   2 1/40.900.80      
FT    1 - 0 Jiangxi Liansheng  vs Dandong Tengyue  1/2 : 00.950.75   20.750.95      
FT    3 - 2 Nanjing City  vs Guangzhou FC                 
FT    2 - 1 Sichuan Jiuniu  vs Suzhou Dongwu                 
FT    4 - 0 Guangxi Pingguo  vs Liaoning Shenyang                 
FT    2 - 0 Jinan Xingzhou  vs Yanbian Longding  0 : 00.720.98   20.740.96      
FT    1 - 1 Dongguan Utd  vs Qingdao West Coast  3/4 : 00.990.71   20.890.81      
FT    1 - 0 Heilongjiang Ice City  vs Shanghai Jiading  0 : 10.710.99   2 1/21.000.70      
FT    1 - 0 Heilongjiang Ice City  vs Guangzhou FC  0 : 10.820.88   2 1/40.850.85      
FT    1 - 0 Qingdao West Coast  vs Sichuan Jiuniu  0 : 1/40.800.90   20.900.80      
FT    1 - 1 Dandong Tengyue  vs Dongguan Utd  0 : 00.65-0.95   20.900.80      
FT    1 - 2 Wuxi Wugo  vs Guangxi Pingguo  1 : 00.850.85   20.900.80      
FT    1 - 5 Shanghai Jiading  vs Suzhou Dongwu  0 : 1/41.000.70   20.940.76      
FT    1 - 0 Jinan Xingzhou  vs Jiangxi Liansheng  0 : 1/20.701.00   20.730.97      
FT    1 - 0 Yanbian Longding  vs Nanjing City  1/2 : 00.780.92   2-0.990.69      
FT    1 - 1 Liaoning Shenyang  vs Shijiazhuang Gongfu  1/2 : 00.780.92   20.900.80      
FT    1 - 0 Shijiazhuang Gongfu  vs Dongguan Utd  0 : 3/40.710.99   2 1/40.900.80      
FT    0 - 2 Suzhou Dongwu  vs Heilongjiang Ice City  0 : 1/20.990.71   2 1/40.990.71      
FT    2 - 0 Dandong Tengyue  vs Liaoning Shenyang                 
FT    1 - 2 Guangzhou FC  vs Guangxi Pingguo                 
FT    0 - 2 Jiangxi Liansheng  vs Yanbian Longding  1/4 : 00.710.99   21.000.70      
FT    0 - 1 Shanghai Jiading  vs Qingdao West Coast  3/4 : 00.960.74   2 1/40.940.76      
FT    2 - 1 Sichuan Jiuniu  vs Jinan Xingzhou  0 : 3/40.880.82   2 1/40.940.76      
FT    5 - 0 Nanjing City  vs Wuxi Wugo  0 : 1 1/40.920.78   20.900.80      
FT    2 - 0 Shijiazhuang Gongfu  vs Guangzhou FC  0 : 3/40.800.90   20.950.75      
FT    3 - 0 Guangxi Pingguo  vs Shanghai Jiading  0 : 1/20.890.81   20.740.96      
FT    1 - 1 Suzhou Dongwu  vs Nanjing City  1/4 : 0-0.980.68   20.900.80      
FT    1 - 0 Dongguan Utd  vs Jiangxi Liansheng  0 : 1/40.860.84   2-0.910.60      
FT    3 - 1 Qingdao West Coast  vs Heilongjiang Ice City  0 : 3/40.750.95   20.900.80      
FT    2 - 3 Sichuan Jiuniu  vs Dandong Tengyue  0 : 10.63-0.93   20.68-0.98      
FT    1 - 1 Liaoning Shenyang  vs Jinan Xingzhou  0 : 1/40.980.72   20.820.88      
FT    0 - 0 Wuxi Wugo  vs Yanbian Longding  1/4 : 00.970.73   1 3/40.940.76      
FT    0 - 1 Wuxi Wugo  vs Qingdao West Coast  3/4 : 00.980.72   2 1/4-0.910.60      
FT    3 - 0 Liaoning Shenyang  vs Dongguan Utd  0 : 00.850.85   20.990.71      
FT    0 - 1 Guangzhou FC  vs Suzhou Dongwu  0 : 00.900.80   2-0.910.60      
FT    0 - 1 Jiangxi Liansheng  vs Sichuan Jiuniu                 
FT    0 - 0 Jinan Xingzhou  vs Heilongjiang Ice City  0 : 1/40.65-0.95   2 1/40.890.81      
FT    1 - 1 Nanjing City  vs Shanghai Jiading  0 : 1 1/40.830.87   2 1/40.750.95      
FT    1 - 1 Dandong Tengyue  vs Guangxi Pingguo  1/4 : 00.920.78   21.000.70      
FT    1 - 1 Yanbian Longding  vs Shijiazhuang Gongfu  1/4 : 00.760.94   20.900.80      
FT    0 - 0 Guangxi Pingguo  vs Qingdao West Coast  1/2 : 00.810.89   20.990.71      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo