x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ HẠNG 2 CHI LÊ HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Chi Lê

FT    0 - 3 San.Morning  vs La Serena  0 : 00.900.92   2 1/40.79-0.99      
FT    4 - 1 U. San Felipe  vs U.Concepcion                 
FT    4 - 1 Antofagasta  vs San Marcos A.                 
FT    1 - 0 Iquique  vs Deportes Santa Cruz                 
FT    2 - 1 San Luis Qui.  vs Cobreloa                 
FT    2 - 1 Temuco  vs San. Wanderers                 
FT    1 - 2 Rangers Talca  vs Deportes Recoleta                 
FT    2 - 1 Barnechea  vs Puerto Montt                 
FT    1 - 0 Deportes Santa Cruz  vs San Marcos A.  0 : 1/40.750.95   2 3/40.720.98      
FT    2 - 0 U.Concepcion  vs San.Morning                 
FT    1 - 1 San. Wanderers  vs Barnechea  0 : 1/40.900.80   2 1/4-0.800.45      
FT    1 - 4 Rangers Talca  vs Iquique  0 : 1/4-0.960.78   2 1/2-0.930.73      
FT    1 - 0 Cobreloa  vs Temuco  0 : 3/40.62-0.80   2 1/4-0.990.79      
FT    2 - 1 Deportes Recoleta  vs U. San Felipe  0 : 1/40.850.97   2 1/4-0.950.75      
FT    1 - 4 Puerto Montt  vs Antofagasta                 
FT    2 - 2 La Serena  vs San Luis Qui.                 
FT    3 - 2 Iquique  vs La Serena  0 : 1/2-0.960.78   2 1/20.880.92      
FT    2 - 2 U. San Felipe  vs Cobreloa  0 : 1/40.940.88   2 1/40.920.88      
FT    4 - 1 San Luis Qui.  vs Deportes Santa Cruz  0 : 1/4-0.980.80   2-0.980.78      
FT    1 - 0 Barnechea  vs Deportes Recoleta  0 : 1/40.80-0.98   2 1/40.840.96      
FT    0 - 1 Antofagasta  vs San. Wanderers  0 : 1-0.930.75   2 1/40.830.97      
FT    2 - 1 Temuco  vs U.Concepcion                 
FT    2 - 1 San.Morning  vs Rangers Talca  0 : 1/4-0.960.78   2 1/41.000.80      
FT    2 - 0 San Marcos A.  vs Puerto Montt                 
FT    0 - 2 Deportes Santa Cruz  vs U. San Felipe  0 : 1/20.890.93   2 1/20.830.97      
FT    2 - 1 Temuco  vs Iquique  0 : 1/40.840.98   2 1/2-0.990.79      
FT    4 - 2 La Serena  vs Barnechea  0 : 1/20.960.86   2 1/40.870.93      
FT    3 - 0 Cobreloa  vs Deportes Recoleta  0 : 10.960.86   2 1/20.990.81      
FT    1 - 3 U.Concepcion  vs Antofagasta                 
FT    2 - 1 Rangers Talca  vs San Luis Qui.  0 : 1/4-0.940.76   2 1/40.950.85      
FT    1 - 1 San. Wanderers  vs San Marcos A.  0 : 1/21.000.82   2 1/40.72-0.93      
FT    1 - 0 Puerto Montt  vs San.Morning  0 : 1/40.79-0.97   20.801.00      
FT    5 - 0 San Marcos A.  vs U.Concepcion  0 : 1/40.840.98   2 1/4-0.880.67      
FT    1 - 0 Cobreloa  vs Iquique  0 : 3/40.980.78   30.761.00      
FT    1 - 1 U. San Felipe  vs La Serena  0 : 1/4-0.930.74   2 1/20.920.88      
FT    0 - 0 Barnechea  vs San Luis Qui.  0 : 00.79-0.97   2 1/40.920.88      
FT    2 - 0 San.Morning  vs San. Wanderers                 
FT    1 - 0 Puerto Montt  vs Rangers Talca                 
FT    6 - 0 Antofagasta  vs Temuco  0 : 1/40.920.90   20.810.99      
FT    2 - 1 Deportes Recoleta  vs Deportes Santa Cruz                 
FT    0 - 2 U.Concepcion  vs San. Wanderers  0 : 1/40.910.91   2 1/4-0.930.73      
FT    1 - 1 Temuco  vs San Marcos A.                 
FT    2 - 2 Iquique  vs San.Morning  0 : 1/20.79-0.97   2 1/40.820.98      
FT    1 - 1 Deportes Santa Cruz  vs Cobreloa  0 : 1/2-0.960.78   20.820.98      
FT    1 - 2 Puerto Montt  vs La Serena                 
FT    1 - 3 Rangers Talca  vs U. San Felipe                 
FT    2 - 0 Barnechea  vs Antofagasta                 
FT    1 - 1 San Luis Qui.  vs Deportes Recoleta  0 : 1/20.830.99   1 3/40.79-0.99      
FT    2 - 1 San Marcos A.  vs La Serena  1/4 : 00.75-0.93   2 1/4-0.930.73      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo