x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VLWC KV CHÂU PHI HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VLWC KV Châu Phi

FT    0 - 1 Algeria  vs Cameroon  0 : 1/20.930.95   1 3/40.79-0.95      
FT    4 - 1 Ma Rốc  vs CHDC Congo  0 : 10.81-0.93   20.85-0.99      
FT    0 - 0 Tunisia  vs Mali  0 : 1/4-0.930.81   1 1/20.920.94      
FT    1 - 0 Senegal  vs Ai Cập  0 : 1/20.900.96   1 3/41.000.84      
FT    1 - 1 Nigeria  vs Ghana  0 : 1/20.900.96   1 1/20.880.96      
FT    1 - 0 Ai Cập  vs Senegal  0 : 1/4-0.980.88   1 1/2-0.930.81      
FT    0 - 0 Ghana  vs Nigeria  0 : 00.970.93   1 1/20.900.98      
FT    0 - 1 Mali  vs Tunisia  0 : 1/40.950.95   1 1/20.881.00      
FT    0 - 1 Cameroon  vs Algeria  0 : 00.80-0.91   1 3/40.970.89      
FT    1 - 1 CHDC Congo  vs Ma Rốc  1/2 : 00.85-0.95   1 1/20.881.00      
FT    1 - 0 Cameroon  vs B.B.Ngà  0 : 1/4-0.940.76   2-0.980.78      
FT    3 - 1 Tunisia  vs Zambia  0 : 1 1/40.920.90   2 1/40.830.99      
FT    3 - 0 Ma Rốc  vs Guinea  0 : 1 1/40.860.98   2 1/20.950.87      
FT    1 - 1 Mauritania  vs Equatorial Guinea  1/4 : 0-0.970.81   20.990.81      
FT    2 - 2 Algeria  vs Burkina Faso  0 : 1 1/2-0.980.80   2 1/2-0.980.80      
FT    3 - 1 Liberia  vs CH Trung Phi  0 : 00.960.86   2-0.970.77      
FT    1 - 1 Nigeria  vs Cape Verde  0 : 10.890.95   2 1/40.960.86      
FT    2 - 1 Ai Cập  vs Gabon  0 : 10.77-0.95   2 1/40.980.82      
FT    1 - 0 Mozambique  vs Malawi  0 : 00.970.85   21.000.80      
FT    1 - 1 Libya  vs Angola  1/4 : 00.81-0.99   1 3/40.79-0.99      
FT    7 - 2 Niger  vs Djibouti  0 : 2 1/4-0.990.83   30.78-0.96      
FT    0 - 0 Guinea Bissau  vs Sudan  0 : 1/40.940.90   20.801.00      
FT    2 - 1 Kenya  vs Rwanda  0 : 1/20.880.94   1 3/4-0.990.79      
FT    0 - 1 Namibia  vs Togo  0 : 00.77-0.95   1 3/40.830.97      
FT    1 - 0 Ghana  vs Nam Phi  0 : 1/20.870.95   1 3/40.801.00      
FT    2 - 0 Senegal  vs Congo  0 : 1 1/20.850.97   2 1/21.000.80      
FT    1 - 0 Mali  vs Uganda  0 : 1/20.970.85   1 3/40.950.85      
FT    2 - 0 CHDC Congo  vs Benin  0 : 1/20.80-0.98   20.880.92      
FT    1 - 1 Zimbabwe  vs Ethiopia  0 : 1/40.960.86   2-0.970.77      
FT    1 - 1 Madagascar  vs Tanzania  0 : 1/40.870.95   20.950.85      
FT    3 - 0 B.B.Ngà  vs Mozambique  0 : 1 3/40.920.90   2 1/20.960.86      
FT    1 - 0 Equatorial Guinea  vs Tunisia  1/2 : 00.960.86   21.000.80      
FT    2 - 1 Cape Verde  vs CH Trung Phi  0 : 10.900.92   2 1/4-0.990.81      
FT    0 - 2 Liberia  vs Nigeria  1 1/2 : 0-0.990.81   2 1/40.870.93      
FT    0 - 4 Malawi  vs Cameroon  1 1/4 : 00.75-0.93   20.870.93      
FT    4 - 0 Zambia  vs Mauritania  0 : 3/40.910.93   2-0.950.75      
FT    2 - 2 Angola  vs Ai Cập  3/4 : 00.81-0.99   20.960.84      
FT    0 - 3 Sudan  vs Ma Rốc  1 3/4 : 00.980.84   2 3/40.900.92      
FT    0 - 0 Guinea  vs Guinea Bissau  0 : 10.880.96   2 1/20.860.96      
FT    1 - 0 Gabon  vs Libya  0 : 1/2-0.970.81   20.980.84      
FT    1 - 1 Burkina Faso  vs Niger  0 : 2 1/20.70-0.89   3 1/40.860.96      
FT    0 - 4 Djibouti  vs Algeria  4 1/4 : 00.980.86   4 3/40.850.95      
FT    1 - 1 Togo  vs Senegal  1 : 00.920.92   2 1/41.000.82      
FT    1 - 0 Nam Phi  vs Zimbabwe  0 : 1 1/2-0.940.78   2 1/40.801.00      
FT    2 - 0 Benin  vs Madagascar  0 : 3/40.950.87   2-0.980.78      
FT    0 - 3 Rwanda  vs Mali  3/4 : 00.950.87   1 3/40.79-0.97      
FT    1 - 1 Congo  vs Namibia  0 : 1/4-0.960.78   20.910.89      
FT    1 - 1 Ethiopia  vs Ghana  1 1/2 : 00.850.97   2 1/40.930.87      
FT    1 - 1 Uganda  vs Kenya  0 : 3/40.79-0.95   1 3/40.78-0.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo