x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG VIỆT NAM HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Việt Nam

FT    5 - 1 TP.HCM  vs SHB Đà Nẵng  0 : 1/4-0.970.81   2 1/40.880.94      
FT    1 - 1 Nam Định  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1/40.72-0.89   2 1/20.970.85      
FT    1 - 0 HA Gia Lai  vs Hà Nội FC  0 : 00.71-0.88   2 1/20.79-0.97      
FT    0 - 0 CA Hà Nội  vs Khánh Hòa  0 : 1 1/20.82-0.98   30.74-0.93      
FT    1 - 1 Bình Định  vs Hải Phòng  0 : 1/2-0.990.83   2 1/2-0.930.74      
FT    3 - 2 Thanh Hóa  vs Viettel  0 : 1/40.920.92   2 1/40.821.00      
FT    4 - 3 HL Hà Tĩnh  vs TP.HCM  0 : 3/40.930.91   2 3/40.870.95      
FT    1 - 1 SHB Đà Nẵng  vs HA Gia Lai  1/4 : 00.80-0.96   2 1/40.900.92      
FT    1 - 1 BCM Bình Dương  vs Hà Nội FC  3/4 : 0-0.990.83   2 3/40.940.88      
FT    2 - 1 CA Hà Nội  vs SL Nghệ An  0 : 10.890.87   30.940.82      
FT    2 - 1 Hải Phòng  vs Khánh Hòa  0 : 1/20.761.00   2 1/40.900.86      
FT    1 - 1 Bình Định  vs Nam Định  0 : 3/40.980.78   2 1/20.920.84      
FT    1 - 1 Hà Nội FC  vs SHB Đà Nẵng  0 : 1 3/4-0.940.78   2 3/40.65-0.85      
FT    3 - 5 TP.HCM  vs CA Hà Nội  3/4 : 01.000.84   2 1/20.960.86      
FT    1 - 1 Khánh Hòa  vs BCM Bình Dương  0 : 1/40.870.97   2 1/20.940.88      
FT    2 - 1 Viettel  vs Bình Định  0 : 1/40.880.96   2 1/40.930.89      
FT    2 - 2 SL Nghệ An  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1/20.870.97   2 1/4-0.990.81      
FT    1 - 1 Nam Định  vs Hải Phòng  0 : 1/40.850.99   2 1/2-0.980.80      
FT    2 - 2 HA Gia Lai  vs Thanh Hóa  0 : 00.78-0.94   2 1/20.77-0.95      
FT    0 - 0 Hải Phòng  vs Viettel  0 : 1/4-0.910.66   2 1/40.880.88      
FT    3 - 1 Bình Định  vs Hà Nội FC  1/2 : 00.850.91   2 1/40.880.88      
FT    5 - 3 Thanh Hóa  vs TP.HCM  0 : 10.800.96   2 1/40.75-0.99      
FT    4 - 0 CA Hà Nội  vs Nam Định  0 : 10.841.00   2 1/20.890.93      
FT    3 - 0 HL Hà Tĩnh  vs BCM Bình Dương  0 : 1/2-0.960.80   2 1/40.821.00      
FT    1 - 0 Khánh Hòa  vs SHB Đà Nẵng  0 : 1/2-0.980.82   2 1/40.900.92      
FT    3 - 1 SL Nghệ An  vs HA Gia Lai  0 : 00.850.99   2 1/40.940.88      
FT    1 - 1 TP.HCM  vs Bình Định  1/4 : 00.930.91   2 1/40.850.97      
FT    3 - 0 Hà Nội FC  vs Hải Phòng  0 : 10.82-0.98   2 1/20.79-0.97      
FT    0 - 0 SHB Đà Nẵng  vs Viettel  1/2 : 00.75-0.93   20.77-0.97      
FT    4 - 1 Thanh Hóa  vs HL Hà Tĩnh  0 : 3/40.71-0.90   20.801.00      
FT    1 - 2 BCM Bình Dương  vs CA Hà Nội  1/4 : 00.920.90   20.64-0.86      
FT    1 - 0 Nam Định  vs SL Nghệ An  0 : 1/2-0.990.81   2 1/4-0.960.76      
FT    1 - 1 HA Gia Lai  vs Khánh Hòa  0 : 3/40.950.87   2 1/20.75-0.95      
FT    1 - 1 CA Hà Nội  vs Hải Phòng  0 : 1/20.830.93   2 1/20.870.89      
FT    1 - 3 TP.HCM  vs Hà Nội FC  1 : 00.990.85   2 1/20.900.92      
FT    0 - 0 HL Hà Tĩnh  vs SHB Đà Nẵng  0 : 1/20.870.97   2 1/40.880.94      
FT    0 - 1 Bình Định  vs Thanh Hóa  0 : 1/2-0.990.83   2 1/40.990.83      
FT    1 - 1 Nam Định  vs Khánh Hòa  0 : 1-0.880.70   2 1/40.77-0.95      
FT    1 - 1 SL Nghệ An  vs BCM Bình Dương  0 : 1/40.900.94   2 1/40.950.87      
FT    1 - 4 Viettel  vs HA Gia Lai  0 : 1/21.000.84   2 1/4-0.950.77      
FT    0 - 0 Viettel  vs Nam Định  0 : 3/40.930.91   2 1/40.980.84      
FT    1 - 1 HA Gia Lai  vs CA Hà Nội  0 : 0-0.930.77   2 1/40.930.89      
FT    2 - 3 Hải Phòng  vs HL Hà Tĩnh  0 : 3/4-0.870.69   2 1/2-0.920.73      
FT    2 - 3 SHB Đà Nẵng  vs Bình Định  1/2 : 00.860.98   2 1/4-0.970.79      
FT    0 - 0 Hà Nội FC  vs Thanh Hóa  0 : 1 1/4-0.930.77   2 1/20.960.86      
FT    2 - 2 Khánh Hòa  vs SL Nghệ An  0 : 0-0.940.78   20.930.89      
FT    1 - 2 BCM Bình Dương  vs TP.HCM  0 : 1/20.80-0.96   2 1/40.80-0.98      
FT    1 - 2 CA Hà Nội  vs Viettel  0 : 1/40.970.79   2 1/40.930.83      
FT    2 - 2 Nam Định  vs HA Gia Lai  0 : 1/40.860.90   2 1/4-0.990.75      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo