x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ VĐQG VIỆT NAM HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Việt Nam

FT    3 - 2 HL Hà Tĩnh  vs PVF CAND                 
FT    3 - 3 Hà Nội FC  vs BCM Bình Dương  0 : 1 1/41.000.81   30.950.87      
FT    1 - 3 Quảng Nam  vs Nam Định  0 : 01.000.84   4 1/20.940.91      
FT    0 - 1 Khánh Hòa  vs TP.HCM                 
FT    4 - 1 Bình Định  vs CA Hà Nội  0 : 1/41.000.82   2 3/40.860.96      
FT    2 - 1 HA Gia Lai  vs Hải Phòng  0 : 1/20.940.90   2 1/20.940.88      
FT    0 - 0 HL Hà Tĩnh  vs Thanh Hóa  0 : 1/20.880.96   2 1/21.000.81      
FT    0 - 2 Viettel  vs SL Nghệ An  0 : 1/20.841.00   21.001.00      
FT    1 - 0 TP.HCM  vs Quảng Nam  0 : 1/20.970.87   3-0.980.80      
FT    0 - 5 Thanh Hóa  vs Viettel  0 : 1/40.910.93   2 1/20.900.92      
FT    5 - 0 CA Hà Nội  vs HA Gia Lai  0 : 1/20.860.98   2 1/20.880.94      
FT    0 - 1 Hải Phòng  vs Hà Nội FC  1/4 : 00.990.85   30.850.97      
FT    5 - 1 Nam Định  vs Khánh Hòa                 
FT    1 - 1 SL Nghệ An  vs HL Hà Tĩnh  0 : 00.841.00   2 1/40.880.94      
FT    1 - 1 BCM Bình Dương  vs Bình Định  1/2 : 00.870.97   2 3/40.930.89      
FT    5 - 1 CA Hà Nội  vs Hải Phòng  0 : 1/40.960.88   2 3/40.870.95      
FT    1 - 0 Nam Định  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1 1/40.990.85   30.990.81      
FT    4 - 2 Bình Định  vs Hà Nội FC  0 : 0-0.920.75   2 1/20.930.89      
FT    0 - 1 BCM Bình Dương  vs HA Gia Lai  0 : 1/2-0.930.76   2 1/40.79-0.99      
FT    0 - 0 Viettel  vs TP.HCM  0 : 1/20.83-0.99   2 1/40.79-0.97      
FT    1 - 1 Thanh Hóa  vs Khánh Hòa  0 : 2 3/40.850.99   3 3/40.75-0.93      
FT    4 - 2 Quảng Nam  vs SL Nghệ An  0 : 1/40.880.96   2 1/20.940.88      
FT    3 - 1 Hải Phòng  vs BCM Bình Dương  0 : 3/40.900.94   2 3/40.970.85      
FT    2 - 1 Hà Nội FC  vs CA Hà Nội  0 : 1/20.860.96   2 3/40.980.84      
FT    0 - 1 HA Gia Lai  vs Bình Định  0 : 1/40.920.92   2 1/40.830.99      
FT    1 - 1 TP.HCM  vs Nam Định  3/4 : 00.950.89   2 3/40.71-0.89      
FT    0 - 5 Khánh Hòa  vs Quảng Nam  1 : 00.82-0.98   2 3/40.74-0.93      
FT    1 - 1 HL Hà Tĩnh  vs Viettel  0 : 0-0.950.77   2 1/40.950.85      
FT    0 - 1 SL Nghệ An  vs Thanh Hóa  0 : 0-0.930.77   2 1/20.970.83      
FT    5 - 2 Hà Nội FC  vs Khánh Hòa  0 : 2 1/4-0.980.82   3 1/40.880.94      
FT    1 - 2 BCM Bình Dương  vs TP.HCM  0 : 1/20.870.97   2 1/20.78-0.96      
FT    1 - 1 Nam Định  vs SL Nghệ An  0 : 1 1/40.880.96   30.920.90      
FT    2 - 1 Viettel  vs Hải Phòng  0 : 1/40.900.94   2 1/40.830.97      
FT    3 - 0 Bình Định  vs Quảng Nam  0 : 3/40.960.88   2 1/20.75-0.95      
FT    1 - 0 HL Hà Tĩnh  vs CA Hà Nội  1/4 : 0-0.860.70   2 1/20.81-0.99      
FT    1 - 1 HA Gia Lai  vs Thanh Hóa  0 : 00.970.87   2 1/40.850.97      
FT    3 - 2 Hải Phòng  vs HL Hà Tĩnh  0 : 3/40.850.97   2 1/20.850.97      
FT    1 - 2 CA Hà Nội  vs Viettel  0 : 1/20.940.90   2 1/2-0.980.80      
FT    1 - 2 Khánh Hòa  vs Bình Định                 
FT    2 - 5 Thanh Hóa  vs Nam Định  0 : 00.970.85   2 3/40.950.87      
FT    1 - 0 SL Nghệ An  vs BCM Bình Dương  0 : 00.841.00   2 1/40.821.00      
FT    4 - 1 TP.HCM  vs HA Gia Lai  0 : 1/40.980.86   2 1/4-0.960.78      
FT    0 - 3 Quảng Nam  vs Hà Nội FC  1/2 : 0-0.810.65   2 1/20.65-0.83      
FT    1 - 2 Bình Định  vs SL Nghệ An  0 : 3/40.950.89   2 1/20.860.96      
FT    2 - 4 Nam Định  vs Hải Phòng  0 : 3/40.960.88   2 1/20.980.84      
FT    0 - 1 Khánh Hòa  vs Viettel  1/2 : 00.960.88   20.75-0.93      
FT    2 - 1 TP.HCM  vs CA Hà Nội  3/4 : 00.80-0.98   2 1/20.920.88      
FT    2 - 1 Hà Nội FC  vs Thanh Hóa  0 : 1/20.821.00   2 1/20.830.97      
FT    2 - 1 Quảng Nam  vs BCM Bình Dương  0 : 00.950.87   2 1/20.990.81      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo