x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ NỮ ĐÔNG NAM Á HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Đông Nam Á

FT    3 - 0 Philippines Nữ  vs Thái Lan Nữ  0 : 1/20.970.79   20.790.97      
FT    4 - 3 Myanmar Nữ  vs Việt Nam Nữ  1 1/4 : 00.800.96   2 3/40.980.78      
FT    0 - 4 Việt Nam Nữ  vs Philippines Nữ  0 : 1/20.870.83   2 1/40.980.72      
FT    2 - 0 Thái Lan Nữ  vs Myanmar Nữ  0 : 3/40.68-0.98   2 3/4-0.940.64      
FT    4 - 0 Việt Nam Nữ  vs Myanmar Nữ  0 : 3/40.850.85   2 1/40.900.80      
FT    3 - 1 Campuchia Nữ  vs Đông Timo Nữ  0 : 1 1/20.701.00   2 1/20.900.80      
FT    1 - 0 Thái Lan Nữ  vs Philippines Nữ  0 : 00.850.97   2 1/4-0.970.77      
FT    0 - 2 Indonesia Nữ  vs Singapore Nữ  0 : 1/20.850.97   2 1/40.950.85      
FT    6 - 0 Australia Nữ  vs Malaysia Nữ  0 : 3 3/40.780.92   4 1/40.810.89      
FT    0 - 6 Đông Timo Nữ  vs Việt Nam Nữ  4 1/2 : 0-0.710.41   50.54-0.84      
FT    3 - 1 Myanmar Nữ  vs Lào Nữ  0 : 2 3/40.42-0.72   30.58-0.88      
FT    4 - 1 Philippines Nữ  vs Indonesia Nữ  0 : 3 3/40.65-0.95   4 1/40.62-0.93      
FT    0 - 4 Malaysia Nữ  vs Thái Lan Nữ  3 3/4 : 00.750.97   4 1/4-0.950.65      
FT    1 - 4 Singapore Nữ  vs Australia Nữ  4 : 0-0.950.65   4 1/20.760.94      
FT    5 - 0 Việt Nam Nữ  vs Lào Nữ  0 : 40.850.85   4 1/20.920.78      
FT    3 - 0 Myanmar Nữ  vs Campuchia Nữ  0 : 3 3/4-0.920.63   4 1/4-0.930.62      
FT    3 - 0 Thái Lan Nữ  vs Singapore Nữ                 
FT    0 - 4 Malaysia Nữ  vs Philippines Nữ                 
FT    4 - 0 Australia Nữ  vs Indonesia Nữ                 
FT    0 - 3 Campuchia Nữ  vs Việt Nam Nữ  4 1/4 : 00.64-0.75   5 1/20.700.82      
FT    2 - 0 Lào Nữ  vs Đông Timo Nữ  0 : 2 1/40.760.96   3 1/40.760.94      
FT    1 - 1 Indonesia Nữ  vs Malaysia Nữ  0 : 1/20.930.77   2 1/40.810.91      
FT    7 - 0 Philippines Nữ  vs Singapore Nữ                 
FT    2 - 2 Thái Lan Nữ  vs Australia Nữ                 
FT    1 - 1 Lào Nữ  vs Campuchia Nữ  0 : 1 1/2-0.970.67   30.990.71      
FT    0 - 7 Đông Timo Nữ  vs Myanmar Nữ                 
FT    1 - 0 Philippines Nữ  vs Australia Nữ  2 3/4 : 00.800.90   3 3/40.980.72      
FT    0 - 4 Indonesia Nữ  vs Thái Lan Nữ  5 : 00.900.80   5 3/4-0.940.64      
FT    0 - 0 Singapore Nữ  vs Malaysia Nữ  1 1/4 : 00.950.75   2 3/40.850.85      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo