x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ AUS QUEENSLAND HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Queensland

FT    1 - 0 Gold Coast Utd  vs Brisbane City  1/4 : 0-0.940.78   3 1/40.80-0.98      
FT    2 - 1 Brisbane Roar U21  vs SC Wanderers  0 : 1/20.77-0.93   3 1/40.960.86      
FT    0 - 0 Redlands Utd  vs Peninsula Power  0 : 1/4-0.960.80   3 1/40.840.98      
FT    1 - 2 Moreton Bay Utd  vs Queensland Lion  1/4 : 00.910.93   3 1/40.840.98      
FT    2 - 1 Gold Coast Knights  vs Rochedale Rovers  0 : 1 3/40.77-0.93   3 1/20.75-0.93      
FT    2 - 3 Eastern Suburbs  vs Olympic FC QLD  1/4 : 0-0.960.80   3-0.890.70      
FT    3 - 0 Olympic FC QLD  vs Gold Coast Knights                 
FT    4 - 4 Queensland Lion  vs Eastern Suburbs  0 : 2 1/40.79-0.95   3 3/40.62-0.83      
FT    1 - 0 Brisbane Roar U21  vs Redlands Utd  0 : 00.910.93   30.860.96      
FT    4 - 0 Rochedale Rovers  vs Gold Coast Utd  1/2 : 00.960.88   2 3/40.821.00      
FT    2 - 1 Peninsula Power  vs Moreton Bay Utd  1/4 : 00.950.89   3 1/40.70-0.89      
FT    5 - 1 Brisbane City  vs SC Wanderers  0 : 1 1/20.970.87   3 1/40.74-0.93      
FT    1 - 0 Gold Coast Utd  vs SC Wanderers  0 : 10.83-0.99   30.960.86      
FT    3 - 1 Moreton Bay Utd  vs Brisbane Roar U21  0 : 1/20.930.91   3 1/40.970.85      
FT    1 - 4 Brisbane City  vs Redlands Utd  0 : 1 1/4-0.880.70   3 1/21.000.82      
FT    1 - 1 Queensland Lion  vs Gold Coast Knights  1/4 : 00.900.94   3 1/40.910.91      
FT    0 - 1 Eastern Suburbs  vs Peninsula Power  3/4 : 00.890.95   3 1/40.78-0.96      
FT    2 - 1 Rochedale Rovers  vs Olympic FC QLD  1/4 : 00.900.94   3 1/40.74-0.93      
FT    0 - 3 SC Wanderers  vs Redlands Utd  0 : 0-0.880.70   30.77-0.95      
FT    0 - 2 Olympic FC QLD  vs Gold Coast Utd  1/2 : 00.79-0.95   3-0.980.80      
FT    2 - 2 Brisbane City  vs Moreton Bay Utd  0 : 1/2-0.960.80   3 1/20.77-0.95      
FT    5 - 0 Brisbane Roar U21  vs Eastern Suburbs  0 : 3/40.830.93   3 1/40.930.83      
FT    1 - 3 Queensland Lion  vs Rochedale Rovers  0 : 20.920.84   3 3/40.820.94      
FT    1 - 4 Peninsula Power  vs Gold Coast Knights  1 : 00.830.93   3 1/40.75-0.99      
FT    2 - 1 Queensland Lion  vs Olympic FC QLD  0 : 1 1/2-0.830.64   3 1/40.77-0.95      
FT    4 - 0 Brisbane City  vs Eastern Suburbs  0 : 1 1/20.77-0.93   3 3/40.70-0.89      
FT    2 - 3 Rochedale Rovers  vs Peninsula Power  1/4 : 0-0.930.77   3 1/2-0.890.70      
FT    2 - 1 Gold Coast Utd  vs Redlands Utd  0 : 3/40.970.87   30.930.89      
FT    1 - 0 Moreton Bay Utd  vs SC Wanderers  0 : 1/20.73-0.90   3 1/40.840.98      
FT    2 - 1 Gold Coast Knights  vs Brisbane Roar U21  0 : 1 1/40.68-0.86   30.60-0.82      
FT    1 - 3 Peninsula Power  vs Olympic FC QLD  0 : 1/20.65-0.84   3 1/40.960.86      
FT    0 - 2 SC Wanderers  vs Eastern Suburbs  0 : 3/40.70-0.88   3 1/40.76-0.94      
FT    0 - 1 Queensland Lion  vs Gold Coast Utd  0 : 3/4-0.960.80   3 1/40.970.85      
FT    2 - 1 Brisbane Roar U21  vs Rochedale Rovers  0 : 3/40.77-0.93   3 1/40.990.83      
FT    0 - 2 Redlands Utd  vs Moreton Bay Utd  1/2 : 00.850.99   3 1/40.75-0.93      
FT    1 - 2 Brisbane City  vs Gold Coast Knights  0 : 1/4-0.930.76   3 1/20.930.89      
FT    1 - 0 Brisbane Roar U21  vs Olympic FC QLD                 
FT    4 - 0 Brisbane City  vs Rochedale Rovers  0 : 1 1/40.80-0.96   3 1/20.910.91      
FT    3 - 1 Queensland Lion  vs Peninsula Power  0 : 10.930.91   3 1/40.890.93      
FT    1 - 0 Gold Coast Utd  vs Moreton Bay Utd  0 : 00.870.97   3 1/4-0.870.67      
FT    1 - 1 Gold Coast Knights  vs SC Wanderers  0 : 10.78-0.94   3 1/4-0.980.80      
FT    2 - 5 Eastern Suburbs  vs Redlands Utd  0 : 1/40.77-0.93   3 1/20.970.85      
FT    0 - 1 Brisbane Roar U21  vs Queensland Lion  1 : 00.55-0.78   3 3/40.980.84      
FT    1 - 0 SC Wanderers  vs Rochedale Rovers  0 : 1/20.980.86   3 1/2-0.910.70      
FT    0 - 2 Peninsula Power  vs Gold Coast Utd  0 : 1/4-0.940.78   3 1/4-0.950.77      
FT    2 - 2 Brisbane City  vs Olympic FC QLD  0 : 1/20.78-0.94   3 1/40.78-0.96      
FT    0 - 3 Redlands Utd  vs Gold Coast Knights  1 : 01.000.84   3 1/4-0.890.70      
FT    5 - 2 Moreton Bay Utd  vs Eastern Suburbs  0 : 1/2-0.980.82   3 1/2-0.910.72      
FT    3 - 2 SC Wanderers  vs Olympic FC QLD  1/4 : 00.920.92   2 3/40.80-0.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo