x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ AUS FB WEST PREMIER HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus FB West Premier

FT    0 - 4 Inglewood Utd  vs Stirling Macedonia                 
FT    6 - 1 Perth RedStar  vs Olympic Kingsway  0 : 3/40.82-0.96   3 1/40.75-0.92      
FT    6 - 1 Perth SC  vs Bayswater City  1/4 : 0-0.900.75   3 1/4-0.900.73      
FT    2 - 3 Armadale SC  vs Sorrento  0 : 00.880.98   3 3/40.880.96      
FT    2 - 2 Cockburn City  vs Balcatta  1/4 : 00.79-0.93   30.930.91      
FT    1 - 3 Perth Glory U21  vs Floreat Athena  0 : 0-0.830.66   3 1/20.920.92      
FT    4 - 3 Olympic Kingsway  vs Bayswater City  0 : 1/4-0.900.75   3 1/2-0.980.82      
FT    2 - 3 Sorrento  vs Perth Glory U21  0 : 1/4-0.970.83   3 1/20.980.86      
FT    5 - 1 Perth RedStar  vs Cockburn City  0 : 1 1/40.920.94   3 1/40.73-0.90      
FT    4 - 0 Perth SC  vs Inglewood Utd  1/4 : 00.80-0.94   30.910.93      
FT    0 - 5 Armadale SC  vs Stirling Macedonia  1/4 : 00.960.90   3 1/20.75-0.92      
FT    0 - 0 Balcatta  vs Floreat Athena  0 : 0-0.900.75   30.850.99      
FT    1 - 3 Balcatta  vs Sorrento                 
FT    1 - 2 Floreat Athena  vs Cockburn City  0 : 1/2-0.910.76   30.960.88      
FT    0 - 4 Olympic Kingsway  vs Inglewood Utd  0 : 1/20.920.94   3 1/40.980.86      
FT    3 - 0 Stirling Macedonia  vs Perth Glory U21  0 : 3/40.85-0.99   3 1/20.910.93      
FT    1 - 1 Bayswater City  vs Perth RedStar  1/2 : 00.990.87   3-0.840.65      
FT    3 - 4 Perth SC  vs Armadale SC  1/4 : 0-0.940.80   3 1/41.000.84      
FT    0 - 0 Cockburn City  vs Stirling Macedonia                 
FT    1 - 2 Perth RedStar  vs Inglewood Utd                 
FT    1 - 2 Perth SC  vs Balcatta  0 : 1/20.970.89   3 1/4-0.970.81      
FT    3 - 1 Sorrento  vs Floreat Athena  0 : 0-0.890.74   3 1/40.890.95      
FT    2 - 1 Bayswater City  vs Armadale SC  0 : 1/40.980.88   3 3/40.75-0.92      
FT    2 - 1 Olympic Kingsway  vs Perth Glory U21  0 : 1/40.890.97   3 1/40.60-0.81      
FT    1 - 1 Cockburn City  vs Inglewood Utd  0 : 00.940.92   3 1/40.850.99      
FT    0 - 4 Perth SC  vs Stirling Macedonia  1/4 : 00.970.89   2 3/4-0.880.70      
FT    0 - 2 Sorrento  vs Olympic Kingsway  0 : 0-0.990.85   3 1/20.920.92      
FT    5 - 3 Armadale SC  vs Balcatta  0 : 3/4-0.990.85   3 1/40.75-0.92      
FT    2 - 0 Bayswater City  vs Floreat Athena  0 : 1/40.920.94   30.80-0.96      
FT    1 - 2 Perth RedStar  vs Perth Glory U21  0 : 10.861.00   3 3/40.63-0.83      
FT    1 - 3 Stirling Macedonia  vs Bayswater City  0 : 1/20.70-0.86   3 1/40.930.91      
FT    1 - 1 Inglewood Utd  vs Sorrento  1/4 : 0-0.850.69   3 1/40.77-0.93      
FT    0 - 3 Balcatta  vs Perth RedStar  1 : 00.960.90   3 1/2-0.880.70      
FT    0 - 3 Floreat Athena  vs Armadale SC  0 : 1/4-0.890.74   3 1/20.75-0.92      
FT    5 - 4 Perth Glory U21  vs Cockburn City  0 : 1/20.85-0.99   3 3/40.74-0.91      
FT    5 - 0 Olympic Kingsway  vs Perth SC  0 : 1/40.78-0.93   3 1/40.841.00      
FT    1 - 3 Olympic Kingsway  vs Cockburn City  0 : 3/40.66-0.83   3 1/40.841.00      
FT    2 - 1 Perth SC  vs Floreat Athena  1/4 : 00.70-0.86   30.850.99      
FT    0 - 2 Balcatta  vs Bayswater City  1/4 : 00.85-0.99   3 1/40.80-0.96      
FT    1 - 2 Sorrento  vs Stirling Macedonia  1/4 : 0-0.970.83   30.80-0.96      
FT    4 - 3 Inglewood Utd  vs Perth Glory U21  0 : 0-0.900.76   3 1/40.880.96      
FT    1 - 6 Armadale SC  vs Perth RedStar  1/4 : 0-0.960.82   3 1/40.76-0.93      
FT    2 - 1 Perth SC  vs Perth Glory U21  0 : 1/4-0.950.81   3 1/40.850.99      
FT    1 - 2 Stirling Macedonia  vs Balcatta  0 : 1 1/40.980.88   3 1/4-0.960.80      
FT    2 - 1 Olympic Kingsway  vs Armadale SC  1/4 : 00.900.96   3 1/40.850.99      
FT    0 - 2 Perth RedStar  vs Floreat Athena  0 : 10.80-0.94   3 1/20.75-0.92      
FT    0 - 3 Cockburn City  vs Sorrento  1/4 : 00.920.94   30.850.99      
FT    1 - 3 Inglewood Utd  vs Bayswater City  0 : 1/4-0.940.80   3-0.880.70      
FT    2 - 1 Floreat Athena  vs Stirling Macedonia  0 : 1/4-0.830.65   30.890.95      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo